HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN

Adresy zakładów fotograficznych w Lubline do 1939 roku

 

Ulica 1 Maja (do 1928 roku ulica Foksal)

 

1 Maja 17Foto „Moderne”

1 Maja 17zakład Bronisławy Bagińskiej

1 Maja 23 I. Molski

1 Maja 26 (lub 17) – Wejsel Zelik

1 Maja 35Zakład Fotograficzny „Rembrandt” (właściciel L.I. Kroina)

1 Maja 36„Jan Goral”

1 Maja 47Zakład Artystycznej Fotografii i Portretów C. Bagińskiego w Lublinie

1 Maja ?„Stella” (właściciel Szyja Hersz Blaugrund lub Blaugründ)

1 Maja ?Foto „Studjo” (właściciel J. Frajberger)

1 Maja ?Foto „Sylwia” (właściciel I. Halbernstadt).

 


3 Maja

 

3 Maja 22Bromberg Michał.

 


Bernardyńska

 

Bernardyńska 10„Salomon Goldszmit” (lub Goldszmidt).

 


Bychawska

 

Bychawska 33 Foto „Leokadia” (właściciel Kauer Kalman).

 


Grodzka

 

Grodzka 7Chawa Korn.

Grodzka 32 (dawniej 96/97) – zakład Franciszka Strzyżowskiego.

 


Kalinowszczyzna

 

Kalinowszczyzna 10Rachgold Dawid Uszer.

 


Kapucyńska

 

Kapucyńska 1 (dawniej Kapucyńska 172)

„P. Jaworowska” (Paulina Jaworowska), lata 1890–1894.

Kapucyńska 5 (dawniej Kapucyńska 172)

Fotografia Artystyczna „Van Dyck” (właściciel Hersz Cygielman, Herszek Cygelman) lata 1894–1897

Atelier „Helios” (właścicielka Eliza Zinck lub Cynk), lata 1897–1899

„R. Bieniecki” (Ryszard Bieniecki), lata 1899–1903

„Zofia”, lata 1903–1920.

 


Kościuszki (dawniej Gubernatorska)

 

Kościuszki 2„St. Zawadzki” (Stanisław Zawadzki)

Kościuszki 3–7 (dawniej Gubernatorska 172, w tzw. domu Brodta)) – jedna z filii zakładu „H. Warman” (Chill lub Chil, Chaim Michael Warman) pod szyldem „Fotografia Wiedeńska”.

 


Kozia

 

Kozia 2 Fajga Basia Szyrman.

 

Krakowskie Przedmieście

 

Krakowskie Przedmieście 10 lub 6 (dawniej 194 lub 6)

„Atelier J. Rizza” (Józef Rizza), przełom lat 60. i 70. XIX wieku, tymczasowo.

Krakowskie Przedmieście 23 (dawniej 141)

„A. BENNY w Lublinie” (Adolf Benny), informacja o adresie niepewna.

Krakowskie Przedmieście 24

„Uriasz Szeftel” (Uriasz Wolfowicz Szeftel), lata 20. XX wieku do 1930 roku

Wojcman Juda.

Krakowskie Przedmieście 25 (dawniej 143/144)

„Kazimiera” (właściciele Kazimiera i Witold Urbańscy), od 1887 roku.

Krakowskie Przedmieście 29 – Hotel Europejski

Lew Ganzwol, około 1886 roku, tymczasowo

„Twardzicki i Grochowski”, lata 1868–1869

„W. Chicińska”, także jako „Chicińska i Ska” (Wanda Chicińska), lata 1871–1880

„Ludwik Hartwig”, „Foto-Art”, lata 1937–1939.

Krakowskie Przedmieście 30

„Foto B. Kadysiewicz” (właściciel B. Kadysiewicz).

Krakowskie Przedmieście 31

„St. Zawadzki, L. Radzikowski” (Stanisław Zawadzki, Ludwik Radzikowski, współwłaścicielka: Kazimiera Helena Noskiewiczowa), pocz. lat 20. XX w. do 1925 roku.

Krakowskie Przedmieście 34

Foto „Genewa” (także pod adresem Krakowskie Przedmieście 24).

Krakowskie Przedmieście 39 (dawniej 133 – Hotel Bawarski)

Atelier „J. Ernst & L. Filtz” (Juliusz Ernst, Ludwik Filtz lub Filitz)

W. Sierocińska” (Wiktoria Sierocińska), od 1900 do 1914 roku

Zakład Artystyczno-Fotograficzny „Sztuka” (własność Janiny Skotnickiej, Michała Murawskiego lub Morawskiego, Stefana Murawskiego lub Morawskiego) – „dawniej W. Sierocińskiej”, po 1914 do 1937 roku.

Zakład Romana (Rocha) Samojednego, lata 30. XX wieku.

Krakowskie Przedmieście 41

Zakład Artystyczno-Fotograficzny „Sztuka” (własność Janiny Skotnickiej, Michała Murawskiego lub Morawskiego, Stefana Murawskiego lub Morawskiego), od 1937 roku.

Krakowskie Przedmieście 46 (dawniej 172, tzw. dom pokapucyński, róg ulicy Gubernatorskiej, dzisiaj Kościuszki)

Pracownia fotografii „Aleksander Nowaczyński” – początkowo jako „Nowaczyński [Józef] i Syn”, lata 1870–1873

„W. Sierocińska” (Wiktoria Sierocińska), lata 1877–1880

Zakład Artystyczno-Fotograficzny „A. Stepanoff” (Aleksander Stepanow) – po 1881 roku. Po śmierci Stepanowa w 1899 roku pod tym samym szyldem prowadzili go byli współpracownicy: Zofia Grzybowska i Stanisław Zawadzki

„St. Zawadzki” (Stanisław Zawadzki), lata 1905–1921.

Krakowskie Przedmieście 48

„Zofia”, lata 1903–1920

„Zofia Jost”, „Zofia” (zakład zarejestrowany na Zofię Jostową), od około 1916 roku do końca lat 20. XX w.

Jankiel Goldfarb

Zakład fotograficzny „Janina”, „Foto Janina” (właściciel Marian Porębny).

Krakowskie Przedmieście 50

„Zofia” (prowadzony przez Zofię Miłaszewską, której wspólnikiem był początkowo Kazimierz Korde, następnie zaś Ludwik Radzikowski), od 1906 roku.

Krakowskie Przedmieście 51

Atelier „Wiktoria” – pocz. lat 20. XX wieku

Blaugrund Szaja i Blaugrund Izra.

Krakowskie Przedmieście 52

„I. Wasilewski” (Ignacy Henryk Wasilewski, także jako Józef Wasilewski), pocz. lat 20. XX w. do około 1925 roku

Atelier „Borys.”

Krakowskie Przedmieście 54 (dawniej 170)

„A.R. Kłossowski” (Antoni Robert Kłossowski), lata 1882–1890

„O. Skibiński” (Oktawian Skibiński), lata 1891–1898

Zakład Artystyczno-Fotograficzny „C. Dobrzelewski”, „Fotografja Artystyczna C. Dobrzelewskiego w Lublinie” (Czesław Dobrzelewski h. Poraj), lata 1898–1901

„I. Wasilewski” (Ignacy Henryk Wasilewski, także jako Józef Wasilewski), od 1901 roku do pocz. lat 20. XX w.

Krakowskie Przedmieście 55

Blaugrund Izaak.

Krakowskie Przedmieście 56 (dawniej Szpitalna 168, w tzw. domu Kunca)

„Borys Chatzkelewitz” (Borys Chadzkielewicz, Chackielewicz), atelier działało od 1896 do 1907 roku.

Krakowskie Przedmieście 60

„Uriasz Szeftel” (Uriasz Wolfowicz Szeftel), powstał w 1911 roku, działał do lat 20. XX wieku

„Foto Bernardi” (właściciel Eliasz Funk), od około 1919 roku do lat 30. XX wieku

Kopelman Ilia i Funkt Kuszt.

Krakowskie Przedmieście 62

„Van Dyck”.

Krakowskie Przedmieście 66 (dawniej 167)

Zakład Karola Grundhanda, lata 1866–1867

Wierucki Kazimierz.

Krakowskie Przedmieście 72 (dawniej 165, w domu Terleckiego)

„Zakład Fot. Art. Leonarda Kowalskiego”, lata 1874–1879

„Zakład fotograficzny W. Chicińskiej w Lublinie”, lata 1880–1887.

 


Królewska

 

Królewska 8 (dawniej 231)

„M. Rzymkowski” (Marceli Rzymkowski), przed 1866 do 1868 roku.

 


Leszczyńskiego

 

Leszczyńskiego 64

Kotler Dawid Josof.

 


Lubartowska

 

Lubartowska 10

Cemoch Funk

Foto „Madzia”

Funkt Abram.

Lubartowska 14

Foto „Ursus” (właścicielka M. (Mirla?) Knoblich)

Icek Szmerek Fefer

Leja Blaugrund.

Lubartowska 19 (lub 12)

Zakład fotograficzny Szai Mameta, lata 1937–1941.

Lubartowska 23

Symcha Halbersztat.

Lubartowska 24

Knoblich Mirla.

Lubartowska 24/45

Goldman Brandla.

Lubartowska 47

Symek Knoblich.

 


Nadstawna

 

Nadstawna 9

Jakub Frochtparten.

 


Narutowicza (dawniej Namiestnikowska)

 

Narutowicza 12

„Ludwik Hartwig”, „Foto-Art” – zakład Ludwika Hartwiga, lata 1919–1937.

Narutowicza 19

„Edward Hartwig”, „Fotorys”, lata 30. XX wieku.

Narutowicza 22

– „Apollo” (właściciel Kapuściński S.).

 


Ruska

 

Ruska 7

– Gołda Frym.

 


Rybna

 

Rybna 2 (dawniej 67/8)

– Atelier „W. Grabowski” (Władysław lub Wincenty Grabowski), około 1866 roku, tymczasowo.

Rybna 4 (dawniej 68)

– Zakład fotograficzny Tytusa Marenicza, lata 1862–1965.

 


Rynek

 

Rynek 4

– Pracownia „Lubelska” Zylberberg Abram.

 


Staszica (dawniej Poczętkowska)

 

Staszica 2

– Efraim Lejb Blumenberg.

Staszica 4–6 (dawniej Poczętkowska 146, tzw. dom Kobylińskiego)

– Teofil Boretti – filia warszawskiej pracowni Karola Beyera, prawdopodobnie krótko, pomiędzy sierpniem a październikiem 1857 roku

– Zakład Karola Grundhanda, lata 1866–1867

– „M. Rzymkowski” (Marceli Rzymkowski), przed 1866 do 1868 roku

– „A. Płaczkowski” (Andrzej Płaczkowski), lata 1876–1879, początkowo jako filia zakładu „W. Chicińska”

– Pracownia fotografii „Aleksander Nowaczyński” – początkowo jako „Nowaczyński [Józef] i Syn”, lata 1869–1870.

 


Świętoduska

 

Świętoduska 6

– „ABC” (właścicielka Maria Spasowicz-Hartwig), od 1937 roku.

Świętoduska 20

– Foto „Dorys” – Uszer Silbersztajn (Zilbersztajn).

Świętoduska ?

– Drejzla vel Dora Szachtman.

 


Zamojska

 

Zamojska 17

– właścicielka Ryfka Warman.

Zamojska 19 (dawniej Zamojska 258)

– „H. Warman” (Chill lub Chil, Chaim Michael Warman), od 1903 do około 1916 roku.

Zamojska 21

– „Fotostyl” (właścicielka Ryfka Wajngarten), do 1940 roku.

Zamojska 29

– „Modern”, po 1919 roku.

Zamojska 29

– Fukszt Ilia.

Zamojska 33

– Szechtnam (Szechtman?) Rachela.

Zamojska 37

– Boruch Jakub Furman

– Ida Karp.

Zamojska 43

– Zakład Jakuba (Moszka?) Wernera, od 1912 roku.

 


Żołnierzy Niepodległej

 

Żołnierzy Niepodległej 3 (dawniej Powiatowa 331)

– „R. Bieniecki” (Ryszard Bieniecki) – od 1904 roku.

Żołnierzy Niepodległej ?

– „Borys Chatzkelewitz” (Borys Chadzkielewicz, Chackielewicz), od około 1900 roku przy ulicy Powiatowej; atelier działało od 1896 do 1907 roku. Po 1900 roku Borys Chadzkielewicz przebywał na stałe w Wilnie.

 

 

 

Opracowała Kamila Dworniczak

Układ topograficzny Joanna Zętar

Opracowanie techniczne: Konrad Nowicki, Patryk Pawłowski