Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Szeroka

Ulica Szeroka, zwana także Żydowską, przebiegała w miejscu dzisiejszego Placu Zamkowego, od ulicy Kowalskiej do ulicy Ruskiej. Ulica Szeroka stanowiła centrum dawnej dzielnicy żydowskiej na Podzamczu. Prawdopodobnie została wytyczona już przed 1564 rokiem. Całkowicie murowaną zabudowę ulica uzyskała dopiero pod koniec XVIII wieku. Na przełomie XIX i XX wieku ulica była już zabudowana wysokimi - jak na ten fragment miasta - dwu- i trzypiętrowymi kamienicami. Jako jedna z nielicznych ulic w dzielnicy żydowskiej była wybrukowana.