Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Bramowa

Obecna ulica Bramowa pierwotnie była nazywana ulicą Krakowską. Nazwę tę nosiła już w XVI wieku. Później zaczęto w ten sposób określać główny trakt za Bramą Krakowską (obecnie Krakowskie Przedmieście), natomiast ulicę prowadzącą do Rynku nazwano Przyrynek. W XIX wieku ulicy nadano obecną nazwę. Najważniejszą budowlą ulicy pozostaje zamykająca ulicę Brama Krakowska. Powstała po najeździe tatarskim w 1341 roku jako część murów obronnych miasta.