Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Szlak Żydów z Europy do Jerozolimy przez Lublin w XV i XVI wieku

Opis szlaku podróży do Jerozolimy żydowskiego emigranta spisany przez chrześcijańskich podróżników Sebalda Rietera von Kornburga (1479 rok) i Hansa VI. Tuchera (1482 rok) podczas ich wspólnej wyprawy do Ziemi Świętej.

Sebald Rieter von Kornburg (rękopis): „Poniżej znajduje się opis drogi lądowej z Norymbergi i okolicznych dzielnic do Jerozolimy, a została mi ona opisana przez pewnego Żyda w Jerozolimie, który niedawno obrał tę „drogę”. Trasą tą można bezpiecznie podróżować. Większość Żydów przybywających z Niemiec do Jerozolimy udaje się drogą lądową. Najpierw podróżują oni z Norymbergi do Poznania, w Polsce ... z Poznania do Lublina, również w Polsce ... z Lublina do Lwowa (Lemberg), z Lwowa idą przez Wołoszczyznę [dzisiejsza Rumunia], do Chocimia (Khotin), z Chocimia do Akermanu (Białogród nad Dniestrem) na brzeg [Morza Czarnego]; potem pięciodniowa podróż do Samsun, tureckiego miasta, a od Samsun sześciodniowa podróż do Tokat ... z Tokat piętnastodniowa podróż przez Turcję do Aleppo ... tygodniowa podróż z Aleppo do Damaszku ... z Damaszku, sześciodniowa podróż do Jerozolimy”.