Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Plan Lublina z 1783 roku

Mapa Generalna Całego Miasta J. K. M – ci Lublina […], Plan miasta wykonany przez Stanisława Jana Nepomucena Łęckiego ok. 1783, przedstawiony jako kompilacja kopii wykonanych przez Maksymiliana Billewicza i Feliksa Bieczyńskiego a przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie (Akta miasta Lublina, Plany miasta Lublina, sygn. 3) oraz Archiwum Głównym Akt Dawnych (Zbiór Geograficzny Stanisława Augusta Poniatowskiego, sygn. 92 – 13).