HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne.

Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne.

Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN

Lublin, lata 20. i 30. XX wieku

Interaktywna mapa Lublina w okresie międzywojennym. Geometrie miejsc zachowują numerację adresową z okresu międzywojennego. Podstrony poświęcone poszczególnym miejscom (działkom, budynkom, punktom adresowym) są powiązane z bazami osób, wydarzeń i źródeł dokumentujących historię życia mieszkańców.

W treści podkładowej zastosowano autorski system skalowania map archiwalnych, dostosowujący dobór skanów map archiwalnych do aktualnego widoku użytkownika na trzech poziomach szczegółowości:

1. Poziom ogólny z widokiem miasta i sąsiednich miejscowości oparty na skanach mapy taktycznej Wojskowego Instytutu Geograficznego w skali 1:100 000: arkusze Pas 43 Słup 35 Lublin Północ oraz Pas 44 Słup 35 Lublin Południe wydane w latach 1936-1937. Skany arkuszy pochodzą z portalu Mapster (igrek.amzp.pl). 

2. Poziom średni ukazuje Plan Wielkiego Miasta Lublina w skali 1:15 000 z 1931 roku, opracowany przez Biuro Regulacji Magistratu Miasta Lublina i wydany przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Oddział Lubelski. Kolorowy plan zawiera rysunek ulic i najważniejszych budynków w przestrzeni miasta. Różne kolory przestawiają sposób użytkowania ziemi: obszary zabudowane, cmentarze, zieleń, łąki, grunty orne, rzeki i zbiorniki wodne. Plan ten ma charakter poglądowy i wiele obiektów przedstawiono bez zachowania skali. Plan pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie (APL, PmL, sygn. 322). Skan arkusza jest dostępny w Lubelskim Archiwum Cyfrowym.

3. Poziom szczegółowy opracowano na podstawie 101 arkuszy Planu Wielkiego Miasta Lublina w skali 1:1000 opracowanego w układzie lokalnym 1928 przez Biuro Regulacji Magistratu Miasta Lublina. Odrys planu wykonany w 1995 roku przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie. Plan wykonany w celach ewidencyjnych zawiera rysunek działek, zabudowy, dróg, rzek, form rzeźby terenu z zastosowaniem prostej formy kartograficznej, typowej dla opracowań geodezyjnych. Znakomita kartometryczność planu i jego ogromne bogactwo informacyjne sprawia, że jest on najważniejszym źródłem dla opracowania interaktywnej mapy Lublina z okresu międzywojennego. Skany planu pochodzą ze zbiorów Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN.

Zdjęcia