Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Drukarnie żydowskie w Lublinie

Mapa pokazuje miejsca w których działały drukarnie żydowskie w Lublinie w latach 1872–1939. W wymienionym spisie nie ujęte zostały drukarnie których nie znamy adresu, bądź przybliżonego miejsca działania.

Po najechaniu na znacznik na mapie pojawią się szczegółowe informacje o poszczególnych drukarniach.

Drukarnie żydowskie w LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Drukarnia i księgarnia, Herszenhorn i Strasberger, właściciele: Necha Herszenhorn i Szlomo Szymona Strasbergiera; drukarnia założona w 1872, – ul. Bernardyń­ska 20

Drukarnia Toby Folk, właściciel Izaak Folk, drukarnia założona w 1890, – ul. Kowalska 4

Drukarnia Jozefa Lejzoera Federa, drukarnia założona w 1890 od 1921 prowadzona wraz z Symchą Izraelam Bei Federem, właściciel Jozef Lejzor Feder – ul. Zamkowa 2

Drukarnia Jakóba vel Jankiela Kerszmana, drukarnia założo­na w 1899, wyposażenie: nożna maszyna drukarska, – ul. Plac Króla Łokietka 2 (Królewska 1), od 1927 ul. Bernardyńska 16

Drukarnia „Grafika”, właściciel Szyja vel Szlomo Szpiro, drukarnia założona w 1907, – ul. Krakowskie Przedmieście 36

Drukarnia Szajndla Szpiro, drukarnia założona w 1905, – ul. Krakowskie Przedmieście 23 lub 25

Drukarnia Jojny Goldblata, drukarnia założona w 1907,– Rynek 19, działała również pod adresami: ul. Rynek 9, ul. Rynek 1

Drukarnia Boruch Najnszejn, 1910, – ul. Królewska 20

Drukarnia Szlomo Fernand, drukarnia założona w 1911, zakład odkupiony od Toby Folk – ul. Krakowskie Przedmieście 22

Drukarnia Benjamina Westlera, 1912, – ul. Kowalska 5

Drukarnia i Litografia Mojżesza Rezniuka, założona w 1913, od 1927 Ruchli Rezniuk, od 1927 właściciel Lolek Zonenberg. Pod tym adresem działała również polskie drukarnie: Rządowa i Kossakowskich. – ul. Jezuicka 14

Drukarnia i księgarnia Mendla Sznajdermessera, właściciel Izaak Boruch Sznajdermesser, drukarnia założona w 1913, – ul. Rynek 5, ul. Kowalska 5, ul. Rybna 2

Drukarnia Icka Sztokmana, 1914, – Królewska 2

Drukarnia i Fabryka wyrobów Papierowych "Okręt" Ela Handelsman, drukarnia założona w 1915, właściciele: Jojna Cynerman, od 1926 Jakób Lejb Handelsman, – ul. Święto­duska, od 1924 ul. Kowalska 2, od VIII 1926 ul. Lubartow­ska 3 (obecnie ul. Lubartowska 27)

Drukarnia „Powszechna”, właściciel Morducha Wajnsztajna, drukarnia założona w 1915, – ul. Królewska 17 (pojawia się również adres ul. Królewska 21)

Drukarnia Michaela Szolsohna, – ul. Lubartowska 8, przed wojną ul. Lubartowska 2, ul. Cyrulicza 1, (obecnie Cyrulicza 1/Lubartowska 33)

Drukarnia „Praca”, właściciel Menasze ben Klajner, od 1923 wraz z Aronem Rubinem, od VII 1923 r. Majera Handelsman (?) następnie Judki Goldsztajn, od 1926 właściciel Izrael Lipszyc, drukarnia założona 1922, – ul. Królewska 7, od 1926 ul. Królewska 3

Drukarnia „Polonja”, właściciel Jankiel (Jakow) Katz (Kac), drukarnia założona w 1926, – ul. Nowa 13 (obecnie Lubartowska 15)

Drukarnia „Rekord”, właściciel Abram Wajnblum, drukarnia założo­na w 1927, – ul. Noworybna

Drukarnia Nechy Szpiro, właściciel: Szyja vel Szlomo Szpiro, drukarnia założona w 1932, – ul. Narutowicza 19 (Szpitalna 2)

Drukarnia „Renoma", właśc. I. Funt, – ul. Świętoduska 12

Drukarnie drukujące prasę żydowskąBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Drukarnia i księgarnia, Herszenhorn i Strasberger, własciciele: Necha Herszenchorn i Szlomo Sztrasberger (druk „Lubliner Tugblat” oraz prasa innych miast województwa) – ul. Bernardyńska 20

Drukarnia Mendel Sznajdermesser, właściciel Izaak Boruch Sznajdermesser,  (druk „Lubliner Sztyme”, „Lubliner Unzer Ekspres” oraz modlitewników) – ul. Rybna 2

Drukarnia „Praca”, od 1926 właściciel Izrael Lipszyc, (druk tygodnika „Lubliner Sztyme”) – ul. Królewska 3

Drukarnia „Polonja”,  właściciel Jankiel (Jakow) Katz (Kac), drukarnia założona w 1926, (druk „Kuriera Lubelskiego” [1937] i innych materiałów) – ul. Nowa 13 (obecnie Lubartowska 15)

Drukarnia „Lubliner Tugblat”, – ul. Królewska 13

ZecernieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Lubliner Sztyme, – ul. Zamkowa 2, ul. Kowalska 4, ul Kowalska 7

Lubliner Tugblat, – ul . Królewska 13

Lubliner Unzer Ekspres, – obecnie ul. Lubartowska 16, przed wojną ul. Lubartowska 10

opracowanie: Alicja Magiera

Mapę opracowano na podstawie:

K. Zieliński, Drukarnie, księgarnie, biblioteki, czytelnie żydowskie w Lublinie do 1918 r., s. 521.

M. Szejgiec, Drukarnie żydowskie w Lublinie w latach 1918–1939, praca licencjacka napisana w Zakładzie Kultury i Historii Żydów pod kierunkiem dra Adama Kopciowskiego, Lublin 2008, s. 25–26.

M. Fuks, Prasa żydowska w Lublinie (1918–1939), [w:] Prasa lubelska tradycje i współczesność, Lublin 1986, s. 106–107.

Druków zamieszczonych na serwisie Polona.