Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lokalizacje drukarni w Lublinie 1683–2000

Mapa pokazuje miejsca w których działały drukarnie Lubelskie w latach 1683–2000. W wymienionym spisie nie ujęte zostały drukarnie których nie znamy adresu, bądź przybliżonego miejsca działania.

Po najechaniu na znacznik na mapie pojawią się szczegółowe informacje o poszczególnych drukarniach.

 

Drukarnia jezuitów, 1683–1773– ul. Jezuicka

Drukarnia Komisji Edukacji Narodowej, 1774–1781 – ul. Jezuicka 

Drukarnia trynitarzy, 1781–1817 – ul. Jezuicka

Drukarnia Jana Karola Pruskiego, 1813–1823, – ul. Jezuicka 43, obecnie ul. Jezuicka 14

Drukarnia Jana Karola Pruskiego, – ul. Podwale 28, dom dziś już nieistniejący

Drukarnia Kazimierza Szczepańskiego, 1816–1847, – Rynek 19 

Drukarnia Kazimierza Szczepańskiego, – ul. Nowa 119, obecnie ul. Lubartowska 6

Drukarnia Rządowa, 1817–1918, – ul. Jezuicka 43. obecnie ul. Jezuicka 14

Drukarnia Rządowa, – pl. Litewski 3 , Pałac Rządu Gubernialnego

Drukarnia Szabsy Gutfelda, 1827–1853, – Ratuszek, ul. Archidiakońska 5

Drukarnia Szabsy Gutfelda, – ul. Zamkowa 7

Drukarnia Kossakowskich, 1846–1949, – ul. Jezuicka 43, obec­nie ul. Jezuicka 14

Drukarnia Kossakowskich, – ul. Krakowskie Przedmieście 194, obecnie ul. Krakowskie Przedmieście 10

Drukarnia Kossakowskich, 1918–1930, – ul. Bernardyńska 15

Drukarnia Kossakowskich, 1930–1944, – ul. Bernardyńska 24

Drukarnia Kossakowskich, 1944, drukar­nia prowadzona przez Niemców – ul. Wieniawska 8

Drukarnia Kossakowskich, 1945, – ul. Bernardyńska 20. W roku 1949 zakład został upaństwowiony i włączony do Lubelskich Zakładów Graficznych

Zakład Artystyczno-Litograficzny i Drukarnia Józefa No­waczyńskiego, 1865–1886, – ul. Krakowskie Przedmieście 176, róg ul. Gubernatorskiej, obecnie ul. Kościuszki 4

Zakład Artystyczno-Litograficzny i Drukarnia J. Pietrzykowskiego, dawniej Nowaczyńskiego, 1890–1932, – ul. Kościuszki 4. Zakład prowadzony przez J. Pietrzykowskiego

Zakłady Graficzne Józefata Pietrzykowskiego, 1932–1949, – ul. Kościuszki 4

Litografia Jarzyńskiego 1907–?, – ul. Przechodnia 4

Drukarnia Ludowa, 1912–1939, – ul. Krakowskie Przedmieście 34

Drukarnia Ludowa, – ul. Krakowskie Przedmieście 60

Drukarnia Ziemiańska 1913–?, – ul. Kościuszki 10

Drukarnia Państwowa, 1918–1936, – pl. Litewski 3

Drukarnia Udziałowa, 1920–1939, – pl. Litewski 1

Drukarnia Sztuka, 1923–1949, – ul. Kościuszki 8

Drukarnia Popularna, 1932, – ul. Zamojska 37

Drukarnia Popularna, 1932–1949, – ul. Żmigród 1

Lubelskie Zakłady Graficzne A. Szczuki, 1936, – pl. Litewski 3

Lubelskie Zakłady Graficzne A. Szczuki, 1936–1944, – ul. Zamojska 12

Drukarnia nr 1 Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, 1944–1949, – ul. Zamojska 24

Lubelskie Zakłady Graficzne im. PKWN, 1956–1964, – ul. Zamojska 12

Lubelskie Zakłady Graficzne im. PKWN, 1956–1964, – ul. Bernardyńska 20

Lubelskie Zakłady Graficzne im. PKWN, 1956–1964, – ul. Kościuszki 4

Lubelskie Zakłady Graficzne im. PKWN, 1956–1964, – ul. Kościuszki 8

Lubelskie Zakłady Graficzne im. PKWN 1956–1964, zakład litograficzno-offsetowy, – ul. 3 Maja 7a

Lubelskie Zakłady Graficzne im. PKWN, 1956–1964, chemiografia, – ul. Kościuszki 10

Lubelskie Zakłady Graficzne im. PKWN,1956–1999, – ul. Unicka 4

Izba Tradycji Drukarstwa Lubelskiego, 1980–2000, założona przez drukarnię „Intrograf”, – ul. Żmi­gród 1

opracowanie: Alicja Magiera