Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Andrzej Kot – mapa miejsc w Lublinie

Mapa pokazuje miejsca związane z Andrzejem Kotem – lubelskim artystą grafikiem, kaligrafem, drukarzem.

ul. Podlaska 16 – pierwsze mieszkanie (do 1952 roku).
ul. Grodzka 19 – przydziałowe mieszkanie (od 1952 roku).
ul. Złota 1 – Szkoła Podstawowa nr 19; początek nauki.
ul. Szkolna 6 – Szkoła Podstawowa nr 19; kontynuacja nauki.
ul. Zamkowa 9 – koło plastyczne przy Wojewódzkim Domu Kultury „Zamek” prowadzone najpierw przez Eugeniusza Baranowskiego później przez Ryszarda Tkaczyka. W latach 1960–1962 Andrzej Kot uczęszczał do ogniska teatralnego pod kierunkiem Henryka Bisty.
ul. Grodzka 32/34 – przez trzy lata Andrzej Kot uczył się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, gdzie poznał Henryka Zwolakiewicza.
ul. Unicka 4 – Lubelskie Zakłady Graficzne im. PKWN, gdzie Andrzej Kot terminował jako zecer, tam poznał Tadeusza Budynkiewicza.
ul. Krakowskie Przedmieście 21– praca plastyka-dekoratora w Spółdzielni Usług Fotograficznych i Kulturalno-Oświatowych „Zorza”.
ul. Żwirki i Wigury 6 – praca plastyka-dekoratora w Garnizonowym Klubie Oficerskim.
ul. Dolna Panny Marii 3 – współpraca z Oficyną Drukarską Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.
ul. Krakowskie Przedmieście 20 – Klub Międzynarodowej Prasy i Książki RUCH, gdzie zaopatrywał się w wydawnictwa związane z drukarstwem i typografią.
Węglin – dom prywatny Zbigniewa Jóźwika, z którym się przyjaźnił.
ul. Niecała – pracownia udostępniona przez Teresę Targońską.
ul. Zielona 5 – Galeria A; Lamus historyczny prowadzony przez Małgorzatę Popek.
ul. Narutowicza 4 – pracownia plastyczna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego; przyjaźń i współpraca z Jackiem Wałdowskim.
ul. Dominikańska 5 – zakład małej poligrafii przy Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli; przyjaźń z drukarzem Zbigniewem Furmanem.
ul. Krakowskie Przedmieście 2 –  Info-Art pracownia reklamy; przyjaźń i współpraca z Magdaleną Kiełkiewicz i Ireneuszem Madejem.
ul. Peowiaków 12 – pracownia plastyczna przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego; przyjaźń i współpraca z Urszulą Kozak, współpraca z redakcją „Niecodzienika Bibliotecznego”.
ul. Braci Wieniawskich 5 – Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 30 i Galeria 31, w której miał pięć wystaw.
ul. Leonarda 18 – Miejska Biblioteka Publiczna filia 26 – galeria prac Andrzeja Kota.
ul. Zielona/ul. Świętoduska – sklep zoologiczny; przyjaźń z Andrzejem Sułkiem.
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2 – Caritas; zaprzyjaźnione miejsce, gdzie kupował różne stare przedmioty.
ul. Głęboka 8 – pracownia przyznana przez ZPAP w Lublinie (mieściła się w bloku, tzw. Pekinie).
Stare Miasto – mieszkanie prywatne Jarosława Koziary, z którym się przyjaźnił.
ul. Żmigród 1 – Izba Drukarstwa; przyjaźń i wymiana informacji o drukarstwie i typografii.

opracowanie: Alicja Magiera