Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin, ul. Grodzka 11, siedziba Rady Żydowskiej (Judenrat)

Rada Żydowska, podległa niemieckiej administracji cywilnej, powstała w styczniu 1940 r. w wyniku przekształcenia Zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej. Zadaniem Judenratu było wykonywanie dyspozycji władz niemieckich oraz administrowanie żydowskimi rejonami zamieszkania (gettem). Tragiczna rola judenratów polegała na włączeniu w proces represji, a ostatecznie wysiedleń ludności żydowskiej. Lubelski Judenrat składał się początkowo z 24 członków. Po likwidacji getta na Podzamczu liczbę tę zmniejszono do 12 osób, a Rada funkcjonowała w getcie na Majdanie Tatarskim.

Czytaj więcej