„Lublin. Pamięć Miejsca – Miasto Żydowskie” to opowieść o historii lubelskich Żydów; ich kulturze, życiu i zagładzie. Treści poświęcone poszczególnym zagadnieniom będą publikowane systematycznie, do końca 2017 roku.

„Lublin. Pamięć Miejsca – Miasto Żydowskie” to opowieść o historii lubelskich Żydów; ich kulturze, życiu i zagładzie. Treści poświęcone poszczególnym zagadnieniom będą publikowane systematycznie, do końca 2017 roku.

Teatr NN

Informacja o projekcie

Lublin. Pamięć Miejsca - Miasto Żydowskie jest portalem, którego głównym celem jest ocalenie pamięci o żydowskich mieszkańcach Lublina. Zadaniem zespołu jest zebranie i opracowanie zachowanych materiałów źródłowych, które mogą przybliżyć czytelnikom różne aspekty z życia lokalnej społeczności żydowskiej. Portal prezentuje zagadnienia w ujęciu chronologicznym i problemowym, które związane są z żydowskim życiem religijnym, społecznym, politycznym, gospodarczym, kulturalnym i prywatnym. 

 

Dołożono wszelkich starań w celu ustalenia autorstwa prezentowanych na stronie materiałów. Do autorów niektórych z nich nie udało się dotrzeć. Właścicieli praw do takich materiałów prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

 

Twórcy i konsultanci:

 

Pomysłodawca: Tomasz Pietrasiewicz

Opracowanie tekstów: Katarzyna Byzdra, Jacek Jeremicz, Teresa Klimowicz, Piotr Nazaruk

Tłumaczenia: język hebrajski: Yaron Karol Becker, język rosyjski: Volodymyr Dyshlevuk, język angielski: Teresa Klimowicz, Wojciech Szwedowski, język jidysz: Piotr Nazaruk, język łaciński: Artur Turowski, język niemiecki: Dominika Majuk

Współpraca: Tomasz Czajkowski, Witold Dąbrowski, Łukasz Downar, Marcin Fedorowicz, Ziemowit Karłowicz, Paulina Kowalczyk, Karolina Kryczka-Kowalska, Tadeusz Przystojecki, Marcin Sudziński, Piotr Sztajdel, Wioletta Wejman, Agnieszka Wiśniewska, Patrycja Wołyńczuk, Joanna Zętar

Redakcja i korekta: Monika Śliwińska

Grafika, rysunki i infografiki: Edyta Pietrzak, Magdalena Zabłocka 

Konsultacje: Yaron Karol Becker, Jakub Chmielewski, Izabela Czumak, Bartosz Gajdzik, Adam Kopciowski, Emil Majuk, Marcin Skrzypek

Wykonanie strony: Robert Korulczyk

Promocja i Media relations: Grzegorz Jędrek

Koordynacja projektu: Jacek Jeremicz

Koordynacja technologiczna: Łukasz Kowalski


Przy tworzeniu portalu korzystaliśmy z zasobów następujących instytucji:

 

Archiwum Państwowe w Lublinie www.lublin.ap.gov.pl 

Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego www.bu.kul.pl

Biblioteka Narodowa www.polona.pl

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie www.buw.uw.edu.pl

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej www.bg.umcs.lublin.pl

Boldeian Library Oxford www.bodleian.ox.ac.uk

Centre Français des Musiques Juives www.cfmj.fr

Fundacja Chrońmy Cmentarze Żydowskie w Lublinie www.kirkuty-lublin.pl

Geoportal Lublin www.geoportal.lublin.eu

Ghetto Fighters’ House Museum www.gfh.org.il

Hebrew Books www.hebrewbooks.org

Internet Archive www.archive.org

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa www.jbc.bj.uj.edu.pl

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main www.uni-frankfurt.de

Małopolska Biblioteka Cyfrowa www.mbc.malopolska.pl

New York Public Library www.nypl.org

The Library of Agudas Chasidei Chabad-Ohel Yosef Yitzchak-Lubavitch z Nowego Jorku www.chabadlibrary.org

The Library of The Jewish Theological Seminary www.jtsa.edu

Wikimedia Commons www.commons.wikimedia.org

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie www.hl.wbp.lublin.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi www.bc.wbp.lodz.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu www.wbc.poznan.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie www.wkz.lublin.pl

Yad Vashem www.yadvashem.org

Yeshiva University www.yu.edu

Yiddish Book Center www.yiddishbookcenter.org

YIVO Institute for Jevish Research www.yivo.org

Żydowski Instytut Historyczny www.jhi.pl

 

    Projekt jest realizowany w ramach przygotowań do obchodów 700-lecia lokacji Lublina