Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Wystawa wierszy i rysunków Herberta

Nagła wyspa / Herbert 2019

Zbigniew Herbert nie tylko pisał wiersze i eseje, ale także rysował. W jego notesach-szkicownikach zapisane słowa przenikały się z rysunkami. Wystawa - prezentująca wiersze i rysunki poety, nawiązująca do kart jego notesów - pokazuje, że Herbert umiał patrzeć przenikliwie i czule, a dukt jego pisma i kreska rysunkowego szkicu wzajemnie się wspierały. Koncepcję i układ wystawy przygotował Paweł Próchniak, projekt graficzny - Joanna Bizior.

miejsce: Domu Słów

termin: 14-26 maja; finisaż 25 maja, godz. 15:00