Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

ŚWIADECTWA:

 

31.05.17 / g. 10:00 - Janusz Nusik – Powalski - IX LO im. M. Kopernika

01.06.17 / g. 10:00 - Joanna Mueller w III LO 

01.06.17 / g. 12:00 - Konrad Góra w I LO w Świdniku

01.06.17 / g. 10:00 - Andrij Lubka w Gimnazjum nr 18

01.06.17 / g. 10:00 - Radosław Jurczak w II LO

01.06.17 / g. 11:00 - Dawid Mateusz w Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, ul. Piłsudskiego 81

02.06.17 / g. 11:00  - Karol Ketzer w ZS w Niemcach

02.06.17 / g. 12:00 - Marcin Sendecki w Gimnazjum nr 19 

02.06.17 / g. 10:00 - Joanna Żabnicka w ZS 1

02.0617 / g. 9:45 - Edward Pasewicz w Gimnazjum nr 19

 

WARSZTATY:

31.05.17 r. godz. 10:00 – 11:30 - warsztaty introligatorskie 

31.05.17 r. godz. 10:00 – 11:30 - warsztaty czerpania papieru 

31.05.17 r. godz. 10:00 – 11:30 - komiks 

01.06.17 r. godz. 10:00 – 11:30 - warsztaty introligatorskie 

01.06.17 r. godz. 10:00 – 11:30 - kaligrafia na Żmigrodzie

01.06.17 r. godz. 10:00 – 11:30 - komiks 

01.06.17 r. godz. 13:30 – 15:30 - warsztat projektowania toreb typograficznych 

01.06.17 r. godz. 16:00 – 20:00 - warsztaty animacji komputerowej (max.15 osób); każdy uczestnik powinien mieć swojego laptopa

02.06.17 r. godz. 9:30 – 11:00 - warsztaty introligatorskie 

02.06.17 r. godz. 9:30 – 11:00 - warsztaty czerpania papieru 

02.06.17 r. godz. 10:00 – 11:30 - komiks 

02.06.17 r. godz. 10:00 – 13:00 - Typoduchy - tworzenie poduszek typograficznych 

02.06.17 r. godz. 13:30 – 15:00 – pirografia 

 

SPACERY LITERACKIE:

01.06 / g. 10.00 - Spacer śladami Czechowicza
Zbiórka: podwórko Domu Słów, ul. Królewska 17

02.06 / g. 10.00 - Spacer śladami Rodziny Hartwigów
Zbiórka: podwórko Domu Słów, ul. Królewska 17

 

GRA MIEJSKA "POECI LUBELSCY"

31.05/ start: godziny przedpołudniowe
Gra miejska organizowana jest przez Bursę nr 2 w Lublinie i adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Lublina i województwa lubelskiego. Uczestnicy odwiedzą kilka wskazanych miejsc i wykonają zaplanowane tam zadania. Młodzież biorąca udział w grze będzie musiała wykazać się nie tylko wiedzą o lubelskich poetach, ale także umiejętnościami: pięknego deklamowania, poszukiwania informacji itp.

Świadectwa

Świadectwa

To spotkania – lekcje w szkołach, w czasie których zaproszone osoby (często uczestnicy „Miasta Poezji”) opowiadają uczniom, dlaczego warto czytać poezję i książki oraz jaką rolę mogą one pełnić w naszym życiu.

Blisko wiersza

Blisko wiersza