Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Spacer Literacki

Spacer Literacki

Spacer śladami Rodziny Hartwigów


Spacerowanie i opowieść to wyjątkowe sposoby poznawania miasta. Lublin ma szczęście do urokliwych miejsc i autentycznych, wartościowych narracji. W Lublinie jest wiele miejsc związanych z rodziną Hartwigów, są to na przykład miejsca usytuowania zakładów fotograficznych Ludwika i Edwarda Hartwigów: ulica Peowiaków, ulica Kapucyńska, Krakowskie Przedmieście. Na mapie Lublina jest też wiele miejsc związanych z osobą Julii Hartwig – dom, w którym się urodziła, przy ulicy Staszica, gmach dawnego Gimnazjum im. Unii Lubelskiej. Poetka wielokrotnie wspomina, że szczególnym sentymentem darzyła obszar lubelskiego Starego Miasta. Natomiast jej brat, Edward, wspomina Podzamcze jako swoistą kopalnię tematów fotograficznych.

Spacer śladami wybitnej poetki pochodzącej z Lublina to okazja do przypomnienia sobie lubelskich adresów Julii Hartwig. Związek Julii Hartwig z Lublinem był niezwykle silny na wszystkich etapach jej życia. Na trasie spaceru spodziewać możemy się zarówno rodzinnych historii jak i wierszy poetki.

Prowadzenie: Joanna Zętar