Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Slam

Skąd się wzięły Koziołki?
Koziołki Poetyckie były spotkaniami literackimi, które organizowane były w Lublinie w latach 2005 - 2010. W roku 2015 powróciły w nowej formie i teraz odbywają się podczas Festiwalu „Miasto Poezji” jako poetycki slam.

Słowo przenika się z muzyką, poezja z elementami aktorstwa, a to wszystko w atmosferze konstruktywnej rywalizacji jaką niesie ze sobą slam poetycki. Właśnie w tej formie powracają Koziołki Poetyckie, spotkania, które przez wiele lat gromadziły w Lublinie miłośników poezji.

Czym jest slam poetycki?

Skrzyżowanie poezji i performance'u, swoisty festiwal słowa mówionego; podczas którego używanie jakichkolwiek rekwizytów, bądź instrumentów jest zabronione. Jury wybierane jest z publiczności, a każdy uczestnik ma 3 minuty na zaprezentowanie swojego utworu, zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne. Pomysłodawcą takiej formy wieczorków poetyckich jest Marc Kelly Smith, robotnik i poeta z Chicago, który w 1984 roku zorganizował serię odczytów poezji w jazz-klubie zwanym "The Get-Me-High Lounge". Chciał on w ten sposób wyrwać poezję z hermetycznego światka krytyków, teoretyków literatury i przywrócić ją zwykłym ludziom. Na podstawie w ten sposób zdobytych doświadczeń, Marc Smith zorganizował w 1986 roku pierwszy w historii SLAM, "The Uptown Poetry Slam", w klubie "Green Mill". Wkrótce SLAMy pojawiły się w Nowym Jorku, San Francisco i w Fairbanks w stanie Alaska, a nowojorski SLAM w kawiarni Nuyorican Cafe szybko zyskał sobie reputację jednej z najbardziej prestiżowych i wymagających imprez w USA. W 1990 roku odbyły się w USA pierwsze ogólnokrajowe mistrzostwa w SLAMie. W Polsce SLAM po raz pierwszy odbył się w 2003 roku w Starej Prochoffni, a jego zwycięzcą został Jaś Kapela.