Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Slam Poetycki

Slam Poetycki

Turniej poetycki. Skrzyżowanie poezji i performance'u, swoisty festiwal słowa mówionego. Jury wybierane jest z publiczności, a każdy uczestnik ma 3 minuty na zaprezentowanie swojego utworu, zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne. 

Idea slamu przyszła do Polski ze Stanów Zjednoczonych. W Polsce slam po raz pierwszy odbył się w 2003 roku w Starej Prochoffni, a jego zwycięzcą został Jaś Kapela. Poezja przenika się z elementami aktorstwa, a to wszystko w atmosferze konstruktywnej rywalizacji jaką niesie ze sobą slam poetycki.

Slam Miasta Poezji nawiązuje do Koziołków Poetyckich, czyli spotkań literackich, które organizowane były w Lublinie w latach 2005 - 2010 Dla tych, którzy stworzą najsilniejszą więź ze słuchaczami przewidzieliśmy  nagrodę finansową.