Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Przedszkola Poezji

Przedszkola Poezji

PRZEDSZKOLA POEZJI

W ramach tego działania animatorzy i wolontariusze odwiedzają przedszkola, aby przeczytać dzieciom bajki. Nadrzędnym celem Przedszkoli Poezji jest zachęcenie dzieci do czytania i obcowania z książkami, spotkanie z bohaterami bajek oraz uwrażliwienie na wartości i tematy podejmowanie w książkach. Czytanie trwa od 45 min do 1h.

Termin 24-25 maja.