Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Podaruj wiersz miastu

Co może być prezentem od serca? Nie tylko kwiaty, czekoladki, ale też wiersz! Z pomocą niego można podziękować, przeprosić, wyznać miłość lub po prostu poprawić komuś humor.

Podaruj wiersz miastu

Wybierz wiersz, przepisz go odręcznie na przygotowanej przez nas papeterii i  podaruj go wybranej osobie. Może to być ktoś bliski - mama, partner, koleżanka, ktoś nieznajomy, komu po prostu chcemy coś przekazać za pomocą poezji. Akcja odbywała w 2019 roku, przeprowadzaliśmy ją również  w domach pomocy społecznej, domach seniora, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, noclegowniach dla bezdomnych etc.

Papeterię można było otrzymać bezpłatnie podczas trwania akcji na Placu Litewskim, lub pobrać ją samodzielnie z naszej strony i wydrukować. 

Partnerem edycji była Fundacja im. Zbigniewa Herberta.

Papeteria do pobrania