Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Murale

W czasie trwania Festiwalu w przestrzeń Lublina wkomponowane zostały wiersze. Jedną z form takiego działania jest malowanie murali na wybranych ścianach budynków oraz pisanie wierszy na chodnikach. 

Murale „Miasta Poezji” można zobaczyć na ścianach budynków:

III LO im. Unii Lubelskiej - wiersz Ryszarda Krynickiego i wiersz Marcina Świetlickiego "Jonasz"
V LO im. Marii Curie-Skłodowskiej - wiersz Julii Hartwig "Nie idźmy"
II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego - wiersz Tomasza Różyckiego "Spalone mapy"
VII LO im. Marii Konopnickiej - wiersz Piotra Matywieckiego "Ryszardowi Krynickiemu"
ZS nr 1 im. Władysława Grabskiego - wiersz Wisławy Szymborskiej "Niektórzy lubią poezję"
Gimnazjum nr 9 im. cc. mjr. H. Dekutowskiego - wiersz Andrzeja Sosnowskiego "Trackless"
Gimnazjum nr 10 im. Księdza Jana Twardowskiego - wiersz Jacka Podsiadło "Co szło za mną kiedy odchodziłem"
Szkoła Podstawowa nr 71 im. Leona Kruczkowskiego we Wrocławiu - Poemat o mieście Lublinie autorstwa Józefa Czechowicza
IX LO im. Mikołaja Kopernika - wiersz Tadeusza Różewicza "Włosek Poety"
Dom Słów - wiersz J. Czechowicza "Poemat o mieście Lublinie"
XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania - wiersz Ryszarda Krynickiego "Rue de Poitiers" zaczerpnięty z witryny stronypoezji.pl