Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Kontakt

Dom Słów
ul. Żmigród 1/ Królewska 17
20-110 Lublin
tel. 81 534 52 33
www.domslow.teatrnn.pl 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
81 532 58 67
www.teatrnn.pl

 

Osoby odpowiedzialne za festiwal:

Magdalena Krasuska - koordynatorka festiwalu
Kontakt: [email protected]

Maciej Tuora - Agora
Kontakt: [email protected]

Magdalena Bliźniuk -  Edukacja
Kontakt: [email protected]

Monika Czapka - wolontariat oraz Terytoria Poezji
Kontakt: [email protected]

Ivan Davydenko - Mieszkania Poezji
Kontakt: [email protected]

Alina Januszczyk - Małe Miasto Poezji
Kontakt: [email protected]

Kinga Ludwik - public relations
Kontakt:  [email protected]