Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Goście festiwalu 2018

 MIŁOSZ BIEDRZYCKI (MLB) - autor wierszy pisanych w języku polskim. Ostatnio wydany tom: Porumb (2013 r.). Strona WWW: miloszbiedrzycki.pl.

 

 

 

   DOMINIK BIELICKI (ur. 1976), mieszka w Warszawie, debiutował w Filipince, publikował w Kresach, Czasie Kultury, Odrze i Wakacie. Wydał książki z wierszami: "Gruba tańczy" (Staromiejski Dom Kultury, 2008) i "Pawilony" (Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza, 2017).

 

 

 

MAREK DANIELKIEWICZ ( ur.1958 ) – poeta, recenzent literacki i teatralny, felietonista, rysownik. Debiutował jako satyryk w tygodniku Szpilki (1986). W l. 1986 – 1988 publikował w Kamenie:[współredagował Strony]; w l. 1995 – 2000 felietonista w Kurierze Lubelskim. Dwukrotny laureat Warszawskiej Jesieni Poezji (1987 i 1988) i Nagrody literackiej im. Józefa Czechowicza w Lublinie (1991 i 1994). Od 1989 związany z lubelskim kwartalnikiem Akcent. Przekłady wierszy na języki angielski, włoski, węgierski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, litewski. Dorobek poetycki, prozatorski, edytorski: Nie ma miejsca dla przyjezdnych: [wiersze] / Marek Danielkiewicz. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1987, Osobne ocalenie: [wiersze]/ Marek Danielkiewicz. – Lubartów: Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, 1990, Pochwała domu: [wiersze]/ Marek Danielkiewicz. – Lublin: [nakład autora], 1993, Powrót do Pustej Doliny:[wiersze]/ Marek Danielkiewicz. – Lublin: [nakład autora], 1995, Namiętności. Notatnik teatralny i literacki: [felietony]/ Marek Danielkiewicz. – Lubartów: „Oficina Poetica”, 2000. Droga do Kozłówki:[arkusz poetycki]/ Marek Danielkiewicz. – Lubartów: Lubartowski Ośrodek Kultury, 2001, Chłopak z prowincji:[wiersze, proza]/ Marek Danielkiewicz. – Lubartów: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza, 2004, Emil z ulicy Lubelskiej:[wiersze, proza]/ Marek Danielkiewicz.- Lubartów: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza, 2009, Wygląda pani pięknie: pieśni o miłości Wojciecha Waglewskiego:[piosenki]; wybór Krzysztof Rumowski i Marek Danielkiewicz; wywiad z muzykiem Marek Danielkiewicz. – Lublin: Wydawca Petit s. k., 2011, Budapeszt tylko dla dorosłych: [ wiersze ]/ Marek Danielkiewicz; wybór Kamil Brewiński. – Lublin: Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, 2015. Udział w wybranych publikacjach zbiorowych: Wierchom, halom, smrekom. Góry w twórczości poetów lubelskich:[antologia]. – Wstęp, wybór i opracowanie Waldemar Michalski. – Ognisko Związku Podhalan im. Tadeusza Staicha; Lubelski Oddział Związku Literatów Polskich, Lublin 1995, Pięć wieków poezji o Lublinie:[antologia]. – Wstęp, wybór i opracowanie Waldemar Michalski. – Związek Literatów Polskich Oddział w Lublinie, 2002; wydanie drugie Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, 2006; wydanie trzecie Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”; Biblioteka Siedemsetlecia, Lublin 2015, Tatry i poeci. Antologia wierszy. – Wybór i opracowania Michał Jagiełło. – Warszawa: Biblioteka Narodowa; Państwowy Instytut Wydawniczy, 2007, Jeszcze bliżej. Antologia nowej liryki węgierskiej. – Wybór i opracowanie Bogusław Wróblewski: Wiersze Gabora Zsille w przekładzie Bohdana Zadury i Marka Danielkiewicza. – Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”; Biblioteka Akcentu, tom 14, Lublin 2013, Lublin – miasto poetów. Antologia (część 2). – Wybór, wstęp, noty o autorach i komentarze Bogusław Wróblewski. – Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”; Biblioteka Akcentu, tom 15, Lublin 2013, Lublin – miasto poetów. Antologia. – Wstęp, wybór, komentarze interpretacyjne Bogusław Wróblewski. – Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”; Biblioteka Siedemsetlecia, Lublin 2016, Linie światła. Antologia.- Redakcja i posłowie Jarosław Wach.- Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”;Biblioteka Siedemsetlecia, Lublin 2017. Publikował, m.in. w pismach: Agni3 (Boston, 1998), Akcent (1989, 1991, 1993, 1996 – 2005, 2007 – 2014, 2017 – 2018), Fołks= Sztyme4 (1990), Kresy (1998, 1999, 2003, 2005, 2008, 2010),Magyar Napló5 ( Budapeszt, 2005, 2010), Napút ( Budapeszt, 2016 ), Okolice (1988), Opcje (1997), Poezja (1988, 1989), Portret (2009), Red (2007), Replika (2014), Ruch Muzyczny (2015), Swito – wyd6 (Kijów – Nowy Jork, 1993), Topos (2017), Twórczość (1992). Publikacje o autorze m. in. w: Kanon prywatny. Książki poetyckie 1981 – 2015.- Zbigniew Chojnowski; Recenzent Adrian Gleń. – Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2016.

RAFAŁ GAWIN (ur. 1984) – poeta, konferansjer, reanimator kultury, redaktor i sekretarka „Arterii”. Wydał 3,5 książki poetyckiej, ostatnio Wiersze dla kolegów (Skierniewice, 2017). Tłumaczony na języki, ostatnio słoweński i rumuński. Mieszka w Łodzi, gdzie pracuje w Domu Literatury. Prowadzi blog: gawin.liberte.pl.

  

 

 

  

AGATA JABŁOŃSKA, urodzona w 1985 roku. Pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie. Fotografuje, chodzi na protesty, wychowuje syna. Zadebiutowała "Raportem wojennym" (Biuro Literackie, 2017), opublikowała kilka artykułów o architekturze międzywojennej i trochę wierszy. 

 

   

 

PIOTR JANICKI 1974-? Autor tomów poetyckich: Nadal aksamit (Agencja Wydawnicza Agar, Warszawa 2006), Wyrazy uznania (Wydawnictwo Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2014), 13 sztuk (Wydawnictwo Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2016).

 

 

 

 MAGDALENA JANKOWSKA -  poetka i recenzentka teatralna -autorka zbiorów wierszy: I co dalej?(1990), Kula i Skrzydło (1992), Zbiór otwarty (1994), Tak się składa (1998) , Już (2002), Salon mebli kuchennych (2006), Skrzyżowanie (2011), Dobierany (2014), książek prozatorskich: Billing (2001) i Gabion (2014) oraz wyboru recenzji teatralnych Tak, widziałam to. Tak to widziałam (2016) Stały współpracownik „Akcentu”, a wcześniej także lubelskiego kwartalnika „Kresy”. Członek SPP Oddział w Lublinie.

 

 

JAŚ KAPELA – podmiot liryczny na etacie w Krytyce Politycznej. Czuły, odpowiedzialny, szczery, z poczuciem humoru, ma w sobie to coś. Studiował fakturę kafelków w swojej łazience i inne rzeczy też. Autor trzech książek z wierszami (Reklama, Ha!art, Kraków 2005 oraz Życie na gorąco, Ha!art, Kraków 2007, Modlitwy dla opornych, Ha!art, Kraków 2017), trzech powieści (Stosunek seksualny nie istnieje, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, Janusz Hrystus, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011 oraz Dobry troll, Wydawnictwo Krytyki Politycznej Warszawa 2015), a także zbioru felietonów Jak odebrałem dzieci Terlikowskiemu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013. Członek zespołu i felietonista „Krytyki Politycznej” oraz opiekun serii literackiej w Wydawnictwie KP. Zwyciężył pierwszą polską edycję slamu i kilka kolejnych. W 2012 we współpracy z Fundacją Nowego Teatru stworzył spektakl Kapela na Żywo vs. Mała Magda. W 2015 brał udział w międzynarodowym projekcie Stacje Pogody (Weather Stations), który stawiał literaturę i narrację w centrum dyskusji o zmianach klimatycznych. W 2018 została prawomocnie skazany za napisany przez siebie wiersz pt. Mazurek Kapeli, będący trawestacją polskiego hymnu. . Lubi pączki, obrażać ludzi i mówić o tym, czego nie lubi. Identyfikuje się z brudną szmatą rzuconą w kąt pokoju, podstawia ludziom nogi, a potem patrzy, jak się przewracają. Nie dawajcie mu palca, bo odgryzie rękę i nawet nie powie, czy smakowało. W przyszłości zamierza zostać komputerem.

ELIZA KĄCKA – ur. 1982.  Współredaktorka antologii poezji najnowszej Poeci i poetki przekraczają granice (Katowice: FA-art, 2011). Opublikowała książki akademickie: Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida (Warszawa 2012) oraz Lektura jako spotkanie. Brzozowski - tekst - metoda (Kraków: Universitas, 2017), a także książkę prozatorską Elizje (Kraków: Lokator, 2017).  Stypendystka MNiSW, finalistka Nagród Naukowych „Polityki”. Doktor nauk humanistycznych, asystentka na Wydziale Polonistyki UW. Członkini Zarządu Głównego TLiAM. Recenzentka i czytelniczka literatury najnowszej. 

  

   KATARZYNA KUCZYŃSKA-KOSCHANY (ur. 20 grudnia 1970 w Poznaniu) – prof. dr hab., polonistka, komparatystka, eseistka, prozaik. Zajmuje się poezją i jej interpretacją, recepcją poetów niemieckiego i francuskiego kręgu językowego w Polsce, Zagładą Żydów, synapsami poezji i plastyki. Autorka książek: Rilke poetów polskich (2004; wyd. II, 2017), Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego (2010; wyd. II, 2015), Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja (2012), „Все поэты жиды“. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych (2013), Skąd się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, pomysły, konteksty (2016), prozy Zielony promień (2006). Opiekunka naukowa Koła Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru emet“ (UAM). Obecnie kieruje Zakładem Badań nad Tradycją Europejską IFP UAM. Mama Tobiasza i Leny.

 

 JUSTYNA KULIKOWSKA ( 1993) – Mieszka i studiuje w Lublinie. Wiersze publikowała m.in. w „Wakacie”, „Opcjach”, „Elewatorze”. Jej debiutancka książka poetycka pt. Tab_s ukaże się nakładem Korporacji Ha!art w 2018 roku.

 

  

 

MAREK KUSIBA poeta, reporter, felietonista, krytyk literacki, tłumacz, wydawca. Od roku 1984 w Kanadzie. Urodzony w 1951 w Krośnie, studiował filologię polską w Lublinie, publikując wiersze, opowiadania i reportaże m.in. na łamach „Odry”, „Kameny”, „Poezji”, „Nowego Wyrazu”; był korespondentem krakowskiego „Studenta”. W latach 1976-1981 pracował w Białymstoku w miesięczniku reporterskim „Kontrasty”, gdzie publikował reportaże, eseje i recenzje oraz w „Gazecie Współczesnej”, gdzie zamieszczał m.in. reportaże ze strajków „Solidarności”. Publikował także felietony na antenie rozgłośni Polskiego Radia. W czasie stanu wojennego został usunięty z pracy i objęty zakazem druku. Przed wyjazdem na stałe do Kanady napisał sztukę Eksmisja (współautor Jerzy Muszynski) i wydał kolejny tom poetycki Wszystkie działa na mnie, którego obwolutę w całości skonfiskowała białostocka SB. W 1984 roku wraz z rodziną wyemigrował z Polski (na sponsorstwo rządu kanadyjskiego), mieszkał w Nowej Szkocji, a od 1985 w Toronto. Był polskim korespondentem Radio Canada Internationale w Halifaxie, współpracował z telewizją CBC oraz z „Głosem Polskim” w Toronto, a także z lubelskim „Akcentem”, publikując tam w odcinkach „zmowę oddalonych” (pisaną wraz z poetą Romanem Sabo z Vancouver). Po kilku latach został zastępcą redaktora naczelnego torontońskiego miesięcznika „Books in Canada”, członkiem zarządu Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie oraz Fundacji Turzańskich w Toronto. Przez dwanaście lat był stałym współpracownikiem „Przeglądu Polskiego”, tygodniowego dodatku do nowojorskiego „Nowego Dziennika” (m.in. cotygodniowy felieton z cyklu Żabką przez Atlantyk). Wraz z Dianą Kuprel przekładał na język angielski i publikował wczesne reportaże i wiersze Ryszarda Kapuścińskiego (ukazały się w „The New Yorker”, „Alphabet City”, „Exile” oraz „Books in Canada”) oraz wiersze Janusza Szubera. W 2007 wybrane wiersze R. Kapuścińskiego w przekładach D. Kuprel i M. Kusiby ukazaly się w Kanadzie pt. I Wrote Stone, a w 2012 wiersze wszystkie, w obu jezykach, wyszły w Polsce i Kanadzie pod tytułem Wiersze zebrane / Collected Poems. W roku akademickim 2004-2005 wykładał dziennikarstwo w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie, gdzie założył i prowadził Instytut IBiDEM (Instytut Badań i Dokumentowania Emigracji/Migracji). W 2009 należał do inicjatorów Wakacyjnej Akademii Reportażu im. R. Kapuścińskiego w Siennicy Różanej (gdzie w latach 2009-2013 prowadził wykłady z cyklu „Nocny Marek. Sztuka pisarska Ryszarda Kapuścińskiego”). Od 2007 jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz PEN Canada. Był laureatem konkursów reporterskich: Nagroda Turnieju Reporterów „Miesięcznika Literackiego” – „Polska 1980. Krajobraz ludzki” (jedna z pięciu równorzędnych); II nagroda (ex aequo z T. Torańską) konkursu o nagrodę im. Adama Polewki (Kraków 1980 –); Grand Prix ogólnopolskiego Turnieju Reporterów „Boryna’81” (Łomża 1981 – współautor: J. Muszyński). W 1976 ożenił się z Barbarą Krawczyk, z zawodu rusycystką. Jest ojcem dwóch synów: Mateusza (ur. 1982) i Mikołaja (ur. 1986). Mieszka w Mississauga (część GTA, czyli Greater Toronto Area).
WYBRANA TWÓRCZOŚĆ
Tratwa. [Wiersze] 1976; Wszystkie działa na mnie. [Wiersze] 1983; Samobójstwo Marsjan. [Wiersze] 1987; Rozwiązać siebie. [Wiersze] 1995; Janusz Żurakowski: From Avro Arrow to Arrow Drive. [Biografia] 2003; Inne powody. Wiersze przebrane i nowe 1974-2004, 2005Admiral Road. [Wiersze] 2006; Alassio. [Wiersze] 2006; I Wrote Stone. The Selected Poetry of Ryszard Kapuściński. [Przekł. z D. Kuprel], 2007; Podręcznik do kobiet. 100 felietonów (niemal) feministycznych, 2011; Cymbał w świecie. Felietony flâneura, 2012; R. Kapuściński: Wiersze zebrane / Collected Poems. [Przekł. z D. Kuprel], 2012; Ryszard Kapuściński z daleka i z bliska, 2018.

  
NATALIA MALEK (ur. 1988) – poetka, kuratorka wydarzeń literackich. Autorka trzech książek poetyckich: Pracowite popołudnia (2010), Szaber, z ilustracjami Joanny Grochockiej (2014) i Kord, z fotografiami Anny Grzelewskiej (2017). Laureatka Nagrody im. Adama Włodka. Za książkę pt. Szaber nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia, za książkę pt. Kord – do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Wiersze i teksty o sztuce publikowała w ogólnopolskiej i zagranicznej prasie kulturalnej. Od siedmiu lat współtworzy cykl feminariów pt. „Wspólny Pokój” w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie, prowadzi spotkania na temat literatury krajów anglosaskich oraz związków literatury i sztuk wizualnych. Mieszka w Warszawie.

 

 DAWID MATEUSZ (ur. 1986 w Wadowicach) – autor debiutanckiej Stacji wieży ciśnień (2016), która otrzymała nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy poetycki debiut roku, Nagrodę literacką "Browar" oraz nominację do Nagrody Literackiej Gdynia 2017 w kategorii poezja. Członek kolegium redakcyjnego Tłoczni Wydawniczej „Ach Jo!”. Jego wiersze znalazły się w antologii „Zebrało się śliny” (Biuro Literackie 2016) Mieszka w Krakowie.

 

 

 WALDEMAR MICHALSKI – ur. 27. 09. 1938 r. we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1956 ukończył w Chełmie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego. Absolwent filologii polskiej KUL (1963). W latach od 1962-1985 r. był kustoszem Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Od 1985 do 2013 r. pełnił funkcję sekretarzem redakcji kwartalnika „Akcent”. Nadal jest członkiem zespołu redakcyjnego „Akcentu”. Opublikował dziesięć tomików wierszy, m.in. Głosy na wersety (1979), Pod znakiem Wagi (1987), Będziesz jak piołun (1991), Lekcja wspólnego języka (1999), Tryptyk z gwiazdą (2006), Z podróży na Wschód (2013), Znak bez kropki (2017). Opracował kilka antologii poetyckich, m.in. Pięć wieków poezji o Lublinie (kilka wydań). Jest autorem kilku tomów szkiców literackich, m.in. Słowa i twarze (2004), Klucze i słowa (2011), Kazimierz Andrzej Jaworski poeta - tłumacz - redaktor (2013), Zapisane w kalendarzu (2016 – tu m.in. rozdział o tradycjach literackich Zwierzyńca). Był ponadto współautorem i współredaktorem pracy zbiorowej pt. Lublin literacki 1932-1982. Szkice i wspomnienia (1984). Opracował ponad 40 tomików i almanachów wierszy różnych współczesnych autorów. W 1994 razem z Bogusławem Wróblewskim i Bohdanem Zadurą był współinicjatorem powołania w Lublinie Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”. W obszarze pograniczu polsko-wschodniego szczególnie dużo energii poświęca sprawie budowania pomostu kulturalnego i literackiego między Polską a Ukrainą. Bywał z wykładami i spotkaniami autorskimi m.in. na ukraińskich Uniwersytetach w Łucku i Drohobyczu oraz w Krzemieńcu (uczestnik sesji „Dialog dwóch kultur” (2010, 2012, 2014) - wykłady i referaty m.in. na temat kresowych motywów w twórczości Czechowicza, Łobodowskiego oraz grupy poetyckiej Wołyń). W latach 2007-2012 był wraz z żoną uczestnikiem wypraw kajakowych po rzekach Ukrainy, m.in. po Prypeci i Dniestrze. Wielokrotnie odznaczany za pracę literacką i społeczną, m.in. dwukrotnie Nagrodą Literacką im. Józefa Czechowicza (1974 i 1992), dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi (1990 i 2005), Nagrodą Specjalną Ministra Kultury (2008), Nagrodą im. Witolda Hulewicza (2006 – „za prace redakcyjne, edytorskie i literackie przybliżające nam Wołyń i współczesną Ukrainę”) oraz najwyższym odznaczeniem bibliofilów polskich „Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem” (2009).

JOANNA MUELLER – urodzona w 1979 roku w Pile. Poetka, eseistka, redaktorka, wielodzietna mama. Wydała cztery tomy poetyckie: Somnambóle fantomowe (Kraków 2003), Zagniazdowniki/Gniazdowniki (Kraków 2007, nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia), Wylinki (Wrocław 2010) i intima thule (Wrocław 2015, nominacje do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy i do Silesiusa) oraz dwie książki eseistyczne: Stratygrafie (Wrocław 2010, nagroda Warszawska Premiera Literacka) i Powlekać rosnące (Wrocław 2013), a także zbiór wierszy dla dzieci Piraci dobrej roboty (Stronie Śląskie 2017) i bajkę Szkoła Czi-Tam w formie kamishibai (Łódź 2015). Redaktorka książek: Solistki. Antologia poezji kobiet (1989–2009) (Warszawa 2009, razem z M. Cyranowicz i J. Radczyńską) oraz Warkoczami. Antologia nowej poezji (Warszawa 2016, wraz z B. Gulą i S. Głuszak). Tłumaczona na czeski, serbski, rosyjski, ukraiński, niderlandzki, angielski, niemiecki (Mystische musthaves, Berlin 2016). Mieszka w Warszawie, gdzie m.in. współtworzy seminarium o literaturze kobiet Wspólny Pokój.

KRZYSZTOF SIWCZYK – ur.1977 r. Poeta, eseista. Mieszka w Gliwicach. Autor czternastu tomów wierszy: Dzikie dzieci (Świadectwo, Bydgoszcz 1995r.), Emil i my (Czarne, Gładyszów 1999r.), Dane dni (Port Legnica, Legnica 2001r.), Wiersze dla palących (Instytut Mikołowski, Mikołów 2001r.), Zdania z treścią (Biuro Literackie Port Legnica, Legnica 2003r.), W państwie środka (Biuro Literackie, Wrocław 2005), List otwarty (1995-2005) ( Biuro Literackie, Wrocław 2006), Centrum likwidacji szkód (Biuro Literackie, Wrocław 2008r.), Koncentrat (WBPiCAK, Poznań 2010r.), Gdzie indziej jest teraz (WBPiCAK, Poznań 2011r.), Gody (WBPiCAK, Poznań 2012r), Dokąd bądź (Wydawnictwo a5, Kraków 2014r.), Jasnopis (Wydawnictwo a5, Kraków 2016r.), Mediany (Wydawnictwo a5, Kraków 2018r.) oraz książek krytyczno-literackich: Ulotne obiekty ataku ( Instytut Mikołowski, Mikołów, 2010r), Kinkiety w piekle (Instytut Mikołowski, Mikołów 2012r), Koło miejsca (Czytelnia Sztuki, Gliwice 2016r.).

ANDRZEJ SOSNOWSKI 

 

 

 

 

MAJA STAŚKO

 

 

 

 

JAROSŁAW WACH – ur. 1980 w Świdniku. Absolwent filologii polskiej i studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa UMCS. Od 2005 r. członek zespołu redakcyjnego „Akcentu”, od 2013 r. sekretarz redakcji oraz członek Rady Programowej Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”. Krytyk literacki, pomysłodawca i organizator cyklu międzynarodowych interdyscyplinarnych konferencji naukowych „Wspólne drogi”, autor ponad pięćdziesięciu tekstów ogłaszanych m.in. na łamach „Akcentu”, „FA-artu”, „Forum Akademickiego”, „Frazy” i „Twórczości” oraz w polskich i zagranicznych pracach zbiorowych, redaktor m.in. tomów (Od)nowa – znowu – na nowo. Rekapitulacja (2012), Opór – protest – wykroczenie (2015), antologii liryki serbskiej Serce i krew (2015) oraz zbioru wierszy współczesnych poetów lubelskich w tłumaczeniach na języki obce Linie światła (2017). Uhonorowany Medalem Prezydenta Miasta Lublin (2010), Nagrodą Kulturalną Województwa Lubelskiego (2010), Nagrodą Okolicznościową Prezydenta Miasta Lublin (2017), Medalem Unii Lubelskiej (2017), Dyplomem uznania województwa lubelskiego za szczególne zaangażowanie w rozwój kultury (2017) oraz Medalem 700-lecia Miasta Lublin (2018).

RAFAŁ WAWRZYŃCZYK – ur. 1980 w Tomaszowie Mazowieckim. W latach 2005–2009 współtworzył „Cyc Gada”. Pisuje o poezji i muzyce współczesnej ("Dwutygodnik", "eleWator"), publikował w wielu periodykach sieciowych i papierowych.

 

 

 

ILONA WITKOWSKA (1987) autorka książek „Splendida realta” (WBPiCAK, 2012) i „Lucyfer zwycięża” (Korporacja Ha!art, 2017); laureatka nagrody poetyckiej Silesius w kategorii debiut roku oraz kulturalnej nagrody Gazety Wyborczej WARTO 2018 w kategorii literatura; ukończyła studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Wrocławskim; mieszka w Sokołowsku.

 

 


BOGUSŁAW WRÓBLEWSKI ur. w 1955 r. Absolwent polonistyki UMCS w Lublinie, obecnie wykładowca w Zakładzie Dziennikarstwa tej uczelni, założyciel (1980) i redaktor naczelny „Akcentu” – czasopisma poświęconego literaturze, sztuce i naukom humanistycznym. Autor m.in. zbioru szkiców o literaturze pt. Wydziedziczenie i kompleksy, redaktor krytycznych edycji utworów pisarzy emigracyjnych (D. Mostwin, Z. Chałko, J. Kowalik i in.) i pr. zb. na temat Isaaca B. Singera. Opracował tom szkiców o pisarstwie Ryszarda Kapuścińskiego pt. Życie jest z przenikania (PIW, Warszawa 2008). Współautor międzynarodowej monografii twórczości wychodźców z Europy Środkowej Exile and Return of Writers from East-Central Europe (Berlin – New York 2009). Tłumaczył poezję z niemieckiego i rosyjskiego (piosenki Włodzimierza Wysockiego). Pomysłodawca i koordynator wieloletnich projektów: „Na pograniczu narodów i kultur” (od 1987), „Twórcy za granicą – polskie rodowody, polskie znaki zapytania”, „Czytanie Ukrainy”, „Światło literatury” i in. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2010, 2018), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012).

BOHDAN ZADURA – ur. 1945 w Puławach. Poeta, prozaik, krytyk literacki, tłumacz liryki anglojęzycznej, węgierskiej, ukraińskiej, białoruskiej i rosyjskiej. Autor tomów poetyckich: W krajobrazie z amfor (1968), Więzień i krotochwila (inedita sprzed 1970; 2001), Podróż morska (1971), Pożegnanie Ostendy (1974), Małe muzea (1977), Zejście na ląd (1983), Starzy znajomi (1986), Prześwietlone zdjęcia (1990), Cisza (1994, 1996), Noc poetów. Warszawa pisarzy (1998), Kaszel w lipcu (2000), Poematy (2001), Ptasia grypa (2002), Stąd (2002), Kopiec kreta (2004), Kwestia czasu (ukazał się w 3. tomie wierszy zebranych, 2006), Wszystko (2008), Nocne życie (2010), Zmartwychwstanie ptaszka (wiersze i sny) (2012), Kropka nad i (2014), Najlepsze lata (2015), Już otwarte (2016), Po szkodzie ((2018); powieści: Lata spokojnego słońca (1968, 1984, 2012), A żeby ci nie było żal (1971, 1984), Lit (1997), zbiorów opowiadań: Patrycja i chart afgański (1976), Do zobaczenia w Rzymie (1980), Striptease (pierwodruk w utworach zebranych, 2005); książek krytycznoliterackich: Radość czytania (1980), Tadeusz Nowak (1981), Daj mu tam, gdzie go nie ma (1996), Między wierszami (2002). Autor napisanego wspólnie z Jerzym Leszczyńskim scenariusza Rzecz o Fauście inspirowanego Księgą Fausta D. J. Enrighta (spektakl wystawiony przez Lubelski Teatr Wizji i Ruchu w 1985 r.). Przez 25 lat (od 1980) był współredaktorem kwartalnika literackiego „Akcent”; współzałożyciel i wiceprezes zarządu Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” (od 1994) oraz członek jej Rady Programowej. Wcześniej, po studiach filozoficznych na Uniwersytecie Warszawskim, pracował w muzeum w Kazimierzu Dolnym (1970-1977) i był kierownikiem literackim lubelskiego Teatru Wizji i Ruchu (1977-1987). Od 1988 r. kierownik Działu Prozy miesięcznika „Twórczość”, a od jesieni 2004 r. redaktor naczelny. Ponadto współredaktor wydawnictw „Teka Puławska” i „Studia Puławskie”, członek Komisji Literackiej programu promocji literatury współczesnej Fundacji Kultury, Rady Redakcyjnej serii „Nowa Proza Polska”, Społecznej Rady Programowej Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, Klubu „Regionów” oraz przewodniczący społecznej rady programowej Lubelskiego Studia Teatralnego. Projektodawca serii wyborów wierszy polskich poetów XX w., wydawanej przez Wydawnictwo Lubelskie; sam zrobił na jej potrzeby wybory liryków Józefa Czechowicza (1982, 1988), Bolesława Leśmiana (1982, 1989, 1998), Leopolda Staffa (1986, 1988) i Jarosława Iwaszkiewicza (1989), a poza tą serią Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1994), Marii Jasnorzewskiej Pawlikowskiej (1997) i
Tadeusza Nowaka (2011). W latach 2005-2006 ukazały się we Wrocławiu w trzech tomach wiersze zebrane Bohdana Zadury, w dwóch tomach proza oraz dwa tomy szkiców, recenzji i felietonów (2007). Natomiast w 2012 r. w Poznaniu ogłoszony został obszerny tom jego Wierszy wybranych. Tamże w 2013 r. ukazała się książka W wierszu i między wierszami. Szkice o twórczości Bohdana Zadury, zbiór różnorodnych interpretacji zaprezentowanych podczas sesji poświęconej twórczości Zadury zorganizowanej przez Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM. Wcześniej, w 2008 r. wyszła książka Jarosława Borowca Zadura. Ścieżka wiersza, a w 2011 r. Klasyk na luzie. Rozmowy z Bohdanem Zadurą. Danuta Bieniaszkiewicz adaptowała na słuchowisko radiowe jego poemat Cisza, a na podstawie innych jego Andrzej Piszczatowski zrealizował słuchowiska Małe kraje jak małe muzea i Nie licz na sny, zaś Maria Brzezińska słuchowisko Świat nie jest dobry na serce, wyróżnione nagrodą za reżyserię w Sopocie (2015). W 1996 r. powstał film dokumentalny Aleksandra Kuca Poezja współczesna: Bohdana Zadury rozmowa z ciszą. W 2005 r. ukazała się płyta Usta Czasu, na której Bohdan Zadura czyta swoje wiersze, a część z nich śpiewają Sylwia Lasok, Dorota Buśko, Aleksandra Legieć, Renata Dziewięcka, Paulina Sykut. Jego utwory tłumaczone były na: angielski, albański, białoruski, bułgarski, chiński, czeski, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, litewski, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, holenderski, słowacki, słoweński, serbski, turecki, ukraiński, węgierski. Na Ukrainie ukazały się trzy książkowe wybory wierszy: Poet rozmowljaje z narodom (2007), Niczne żyttja (2012), Najhirsze pozadu (2015); na Węgrzech Éles határok (2005); na Białorusi Truny z Ikei (2016). Wydane ostatnio zbiory jego przekładów z ukraińskiego to: antologia Wiersze zawsze są wolne (2004, 2005, 2007), Piosenki dla martwego koguta Jurija Andruchowycza (2005, 2007), Historia kultury początku stulecia Serhija Żadana (2005), Jogging oraz Historie ważne i nieważne Andrija Bondara (2005, 2011), 34 wiersze o Nowym Jorku i nie tylko (2005), Nitka (2011), Dubno, koło Leżajska. Wiersze i eseje (2012), Listy i powietrze. Opowiadania pograniczne (2015) i Express Venezia (2016) Wasyla Machny, Ruchomy ogień Ostapa Sływynskiego (2009), Róża i nóż Natałki Biłocerkiweć (2009) oraz tom opowiadań Killer Andrija Lubki (2013) i Powieść o ojczyźnie Dzwinki Matijasz (2014). W serii Wschodni Ekpress wyszła w 2016 roku powieść Lubki Karbid i opowiadania Oleksandra Bojczenki 50% racji , w 2017 tom opowiadań Kateryny Babkiny Szczęśliwi nadzy ludzie, proza Bondara Nogami do przodu, proza Białorusina Andreja Adamowicza Tłuścioch i leszcz oraz tom jego wierszy Dzień poezji, śmierci, dzień (trzy z tych książek tłumaczył z synem, Markiem S. Zadurą).W 2018 wyszedł jego przekład Tanga śmierci Jurija Wynnyczuka.W 2010 r. opublikowany został tom Węgierskie lato. Przekłady z poetów węgierskich, a w 2014 r. Tragedia człowieka Imre Madácha. Z angielskiego przetłumaczył m.in. tom wierszy D. J. Enrighta Księga Fausta (1984), wybory liryki Tony’ego Harrisona Kumkwat dla Johna Keatsa (1990) i Sztuka i zagłada (1998), wiersze Johna Asbery’ego oraz powieści D. J. Enrighta Rok akademicki (1997) i Johna Mc Gaherna Pornograf (2001). Był autorem wyboru No i wiesz (1993), zawierającego przekłady Piotra Sommera, Andrzeja Sosnowskiego i jego własne, oraz wyboru wierszy Johna Guzlowskiego Język mułów i inne wiersze (2002), a także jednym z tłumaczy (razem z Andrzejem Sosnowskim i Marcinem Sendeckim) Trzech poematów Jamesa Schulyera (2012). Laureat licznych nagród literackich, m.in. Peleryny za najlepszy poetycki debiut roku (1969), Pegaza za przekłady poetyckie (1985), im. Józefa Czechowicza (1975, 1991, 2010), im. Bolesława Prusa (1981), Funduszu Literatury (1989), im. Stanisława Piętaka (1994), Fundacji Promocji Spraw Słowiańskich Ex oriente lux (2002), Prezydenta Puław (2009), festiwalu poetyckiego Kijowskie Laury (2010), Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w kategorii książka roku (2011), węgierskiej Nagrody im. Gábora Bethlena (2013), Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości (2018)Otrzymał także wiele odznaczeń, np.: „Szocialista Kúlturáért” (1979), „Zasłużony Działacz Kultury” (1979), „Za Zasługi dla Lubelszczyzny” (1985), „Za Zasługi dla Puław” (1986), Złoty Krzyż Zasługi (1990), Krzyż Rycerski Orderu Republiki Węgierskiej (2001), Medal Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” (2002), statuetka Sybilla (2005), „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2009), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005); Honorowy Obywatel Puław (2010), Złoty Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2015), Medal Unii Lubelskiej (2017), Medal 700-lecia Lublina. Żona Zdzisława, syn Marek. Mieszka w Puławach.