Rok 1968 to czas istotnych przemian społecznych w całej Europie. Różnie przedstawiały się wówczas doświadczenia polskie i żydowskie. „Wydarzenia marcowe” stanowią podłoże formowania się opozycji antykomunistycznej, a dla Żydów wiążą się przede wszystkim z brutalną kampanią antysemicką, która naznaczyła życiorysy zwykłych ludzi. Specyfika lubelskiego Marca ‘68 wyrażała się przede wszystkim w skali i była reakcją na wydarzenia warszawskie. W wyniku przymusowej emigracji miasto straciło wielu wybitnych specjalistów, osób często niezaangażowanych politycznie.

Rok 1968 to czas istotnych przemian społecznych w całej Europie. Różnie przedstawiały się wówczas doświadczenia polskie i żydowskie. „Wydarzenia marcowe” stanowią podłoże formowania się opozycji antykomunistycznej, a dla Żydów wiążą się przede wszystkim z brutalną kampanią antysemicką, która naznaczyła życiorysy zwykłych ludzi. Specyfika lubelskiego Marca ‘68 wyrażała się przede wszystkim w skali i była reakcją na wydarzenia warszawskie. W wyniku przymusowej emigracji miasto straciło wielu wybitnych specjalistów, osób często niezaangażowanych politycznie.

Teatr NN
Lublin na przełomie lat 60. i 70. w obiektywie Jana Trembeckiego

Lublin na przełomie lat 60. i 70. w obiektywie Jana Trembeckiego

Jan Edward Trembecki (ur. 17 grudnia 1934 roku, zm. 6 lutego 2017 roku) – znany lubelski fotoreporter. W „Kurierze Lubelskim” pracował od wiosny 1957 roku do 1998 roku (na emeryturę przeszedł trzy lata wcześniej). Przez pewien czas był oddelegowany z redakcji do lubelskiego oddziału Centralnej Agencji Fotograficznej. Wielokrotnie nagradzany, m.in. za fotografię Zamieć, przedstawiającą woźnicę, który próbuje wydobyć z zaspy konny zaprzęg. Całe życie związany z rodzinnym miastem. Był fotografem „migawek z ulicy”.

(Copyright © Kurier Lubelski)

Czytaj więcej