Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

LEDERFAJN

Rodzina Lederfajn: Zalman Lederfajn (z żoną i dziećmi), Gisela Lederfajn z domu Gutman (żona Izraela); Mindla Lederfajn z domu Brafman (w drugim rzędzie, druga od lewej) i Moszek Lederfajn (w drugim rzędzie, trzeci od lewej). Kraśnik. Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Shari Zedeck.
Rodzina Lederfajn: Zalman Lederfajn (z żoną i dziećmi), Gisela Lederfajn z domu Gutman (żona Izraela); Mindla Lederfajn z domu Brafman (w drugim rzędzie, druga od lewej) i Moszek Lederfajn (w drugim rzędzie, trzeci od lewej); Kraśnik. Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Shari Zedeck.

Powiązane osoby

Zdjęcia