Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

AIZEN

My grandparents – Aizen, lived in 28 Krakowskie Przedmieście Street. They did quite well. My grandmother Sara, was very talented in tailoring and she had a hat salon, which was called “Saloma”. She had 12 workers and was a designer there. My grandmother was married to a man who didn’t want to study in the yeshiva. He wanted to be his own man. He studied craftsmanship in Warsaw. My grandfather met my grandmother when she came to visit one of her brothers who was a very wealthy merchant in Warsaw. They settled in Lublin and had a family here with two daughters: the younger was Hanna – Ancia, and the older was Judith – Justyna, who was my mother. They were practical people, a little bit assimilated into Polish culture. They were not religious. They were very elegant people, they appreciated good fashion, nice furniture.

 

Czytaj więcej