Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

FLAM-GRAD Laja

Łaja Obersztern z domu Flam
Łaja Flam, 1922

Wydarzenia osoby

Stan cywilny

OBERSZTERN Dawid - Ślub z: FLAM Laja

FLAM Łaja po śmierci męża OBERSZTERNA Dawida wyszła za mąż za WULFOWICZA Salomona Chaima.

Czytaj więcej 1893-10-05
Śmierć osoby

Zmarła FLAM-GRAD Laja

Czytaj więcej październik lub listopad 1929

Rodziny

Rodzice

Małżonkowie

Dzieci

Powiązane miejsca

Zdjęcia

Źródła

Notatki