Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tej Osoby wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe.

ŻYTOMIRSKI Samuel

Szmuel Żytomirski
Szmuel Żytomirski (Autor: nieznany)

born in Warsaw, 16 Sept. 1900
Father: Froim ŻYTOMIRSKI
Mother: CHAJA DWOJRA nee MEŁAMED
Since 1917 lived in Lublin, lived at 22 Lubartowska Street, then 3 Szewska Street (after marriage)
Since 1921 studied in Wiedeń
Wife: Sara Oxman, married on 17 Mai 1931,
son Henryk, born 25 March 1933
He was a history and literature teacher,
worked in the "Tarbut” school in Bychawa and in a school in Lublin at Zamojska 21 (nr 28?)
conducted the HIAS branch (Hebrew Immigrant Aid Society) in Lublin,
was a chairman of "Poalei Zion” Party (Jewish Social Democratic Labour Party) in Lublin. During WWII worked for Judenrat in the immigration office, then in post office.
Last letter sent to the Jewish Agency in Istambul by him bears the date of 6th January 1944.    

Wydarzenia osoby

Rodziny

Rodzice

Małżonkowie

Dzieci

Powiązane artykuły

Powiązane miejsca

Źródła

Słowa kluczowe