Zapraszamy wszystkich, których rodziny związane są z żydowskim Lublinem i Lubelszczyzną na “Zjazd Lublinerów 2017”, organizowany przez Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”.

Zapraszamy wszystkich, których rodziny związane są z żydowskim Lublinem i Lubelszczyzną na “Zjazd Lublinerów 2017”, organizowany przez Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”.

Teatr NN

Tadeusz Przystojecki, Robin Magid. Poszukiwanie lubelskich korzeni

Joanna Zętar, Łukasz Kowalski. Zasoby Bramy Grodzkiej

 

Małgorzata Miłkowska, Tadeusz Przystojecki, Jackie Schwarz, Pola Firestone. Projekt genealogiczny Lublin-Antwerpia

Tadeusz Przystojecki, Jacek Jeremicz. Lublin 43 tysiące

Izabela Czumak. Projekty edukacyjne Pracowni Edukacji i Animacji

Teresa Klimowicz, Jacek Jeremicz. Żydowski Lublin 1944