Zapraszamy wszystkich, których rodziny związane są z żydowskim Lublinem i Lubelszczyzną na “Zjazd Lublinerów 2017”, organizowany przez Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”.

Zapraszamy wszystkich, których rodziny związane są z żydowskim Lublinem i Lubelszczyzną na “Zjazd Lublinerów 2017”, organizowany przez Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”.

Teatr NN

Kim jesteśmy?

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” jest miejską instytucją kultury, zajmującą się od 25 lat  żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym oraz pamięcią o Zagładzie.

Poprzez działania o charakterze edukacyjnym i artystycznym, mających swoje korzenie w teatrze, stara się przybliżać historię Żydów w Lublinie oraz upamiętnić społeczność żydowską, która do czasów Zagłady zamieszkiwała miasto.

Czytaj więcej