Opowiedzenie 100 lat historii miasta niemożliwe jest bez opowiedzenia historii pokoleń jego mieszkańców. Prezentowany portal jest miejscem, gdzie oddajemy im głos – to ich rodzinne zbiory ikonograficzne, przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści oraz własne wspomnienia tworzą najpełniejszy obraz Lublina.

Wszystko to pozwala tworzyć rodzaj otwartego kalendarium ostatniego stulecia dziejów miasta, które uzupełniamy ciągle o nowe historie, fotografie, wspomnienia czy wydarzenia. Zgromadzony i zaprezentowany materiał, to niepowtarzalny zbiór materialnego i niematerialnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Lublina. Tu wielkie wydarzenia historyczne splatają się z mikrohistoriami rodzin czy losami pojedynczych ludzi, tworząc żywa tkankę miasta.

Nie zamykajmy tej wielkiej księgi miasta, lecz starajmy się wspólnie, poprzez dzielenie się wspomnieniami i zbiorami z domowych archiwów zapisać jej kolejne karty.  

Opowiedzenie 100 lat historii miasta niemożliwe jest bez opowiedzenia historii pokoleń jego mieszkańców. Prezentowany portal jest miejscem, gdzie oddajemy im głos – to ich rodzinne zbiory ikonograficzne, przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści oraz własne wspomnienia tworzą najpełniejszy obraz Lublina.

Wszystko to pozwala tworzyć rodzaj otwartego kalendarium ostatniego stulecia dziejów miasta, które uzupełniamy ciągle o nowe historie, fotografie, wspomnienia czy wydarzenia. Zgromadzony i zaprezentowany materiał, to niepowtarzalny zbiór materialnego i niematerialnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Lublina. Tu wielkie wydarzenia historyczne splatają się z mikrohistoriami rodzin czy losami pojedynczych ludzi, tworząc żywa tkankę miasta.

Nie zamykajmy tej wielkiej księgi miasta, lecz starajmy się wspólnie, poprzez dzielenie się wspomnieniami i zbiorami z domowych archiwów zapisać jej kolejne karty.  

Wstęp - rodzinne kolekcje ikonograficzne

Wstęp - rodzinne kolekcje ikonograficzne

 

Wasza opowieść

 

Przekazujemy mieszkańcom Lublina miejsce, w którym to oni, dzieląc się swoimi rodzinnymi zbiorami fotografii i wspomnieniami, tworzą historię miasta. To właśnie te mikrohistorie ludzi, osadzone w konkretnych miejscach i momentach historycznych, dają najpełniejszy obraz zmian, jakich doświadczał Lublin przez ostatnie sto lat. Dzięki nim wielka historia, skomplikowane kwestie polityczne i niejednokrotnie dramatyczne wydarzenia stają się zrozumiałe w lokalnym kontekście, bardziej ludzkie i w jakiś sposób oswojone…


Dla jednych będzie to sentymentalna podróż w czasie i wspomnienie miasta ich dzieciństwa i młodości, dla innych materiał do badań i możliwość poznania autentycznego Lublina – sprzed ery Internetu i mediów społecznościowych. Miniony wiek zmienił Lublin pod względem demograficznym, gospodarczym i wizualnym. Dynamikę tych procesów możemy prześledzić oglądając zgromadzone tu fotografie reprezentacyjnych ulic miasta, otoczenia Lublina poza jego ścisłym centrum, jak również ujęcia dokumentujące uroczystości państwowe, historyczne wydarzenia lub rodzinne spotkania. Widać jak zmieniała się moda i ludzie, jak miasto dążyło ku nowoczesności i stopniowo rozwijało swój potencjał.


Portal stworzyliśmy z myślą o wszystkich, którzy w jakiś sposób czują się związani z naszym miastem. Jest to przestrzeń, w której każdy może podzielić się opowieścią Lublinie i snuć swoją historię o mieście. Nasze działania, będące efektem projektu, są fundamentem do dalszej pracy, w którą chcemy włączyć także Was – z Waszymi wspomnieniami i rodzinnymi pamiątkami.

 

Zachęcamy do wspólnego, dalszego rozwijania naszej idei przedstawionej w niniejszym portalu. To miejsce dla waszych historii.

 

Kontakt:

Piotr Lasota - koordynator projektu

[email protected]

Patryk Pawłowski - koordynator Pracowni Ikonografii

[email protected]