Opowiedzenie 100 lat historii miasta niemożliwe jest bez opowiedzenia historii pokoleń jego mieszkańców. Prezentowany portal jest miejscem, gdzie oddajemy im głos – to ich rodzinne zbiory ikonograficzne, przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści oraz własne wspomnienia tworzą najpełniejszy obraz Lublina.

Wszystko to pozwala tworzyć rodzaj otwartego kalendarium ostatniego stulecia dziejów miasta, które uzupełniamy ciągle o nowe historie, fotografie, wspomnienia czy wydarzenia. Zgromadzony i zaprezentowany materiał, to niepowtarzalny zbiór materialnego i niematerialnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Lublina. Tu wielkie wydarzenia historyczne splatają się z mikrohistoriami rodzin czy losami pojedynczych ludzi, tworząc żywa tkankę miasta.

Nie zamykajmy tej wielkiej księgi miasta, lecz starajmy się wspólnie, poprzez dzielenie się wspomnieniami i zbiorami z domowych archiwów zapisać jej kolejne karty.  

Opowiedzenie 100 lat historii miasta niemożliwe jest bez opowiedzenia historii pokoleń jego mieszkańców. Prezentowany portal jest miejscem, gdzie oddajemy im głos – to ich rodzinne zbiory ikonograficzne, przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści oraz własne wspomnienia tworzą najpełniejszy obraz Lublina.

Wszystko to pozwala tworzyć rodzaj otwartego kalendarium ostatniego stulecia dziejów miasta, które uzupełniamy ciągle o nowe historie, fotografie, wspomnienia czy wydarzenia. Zgromadzony i zaprezentowany materiał, to niepowtarzalny zbiór materialnego i niematerialnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Lublina. Tu wielkie wydarzenia historyczne splatają się z mikrohistoriami rodzin czy losami pojedynczych ludzi, tworząc żywa tkankę miasta.

Nie zamykajmy tej wielkiej księgi miasta, lecz starajmy się wspólnie, poprzez dzielenie się wspomnieniami i zbiorami z domowych archiwów zapisać jej kolejne karty.  

Rozpoczynając pracę nad budową przestrzeni przeznaczonej do dzielenia się opowieściami o Lublinie wiedzieliśmy, że to działanie nie zamknie się w czasowych ramach trwania projektu, którego efektem jest nasza platforma. Materiały zawierające Wasze historie związane z Lublinem ciągle napływają, odnajdujemy nowe fotografie i wysłuchujemy kolejnych historii za co serdecznie dziękujemy. Tutaj znajdziecie zapowiedzi kolekcji, nad opracowaniem których aktualnie pracujemy i które zaprezentujemy niebawem. 

Lublin Jacka Mirosława - część II

Lublin Jacka Mirosława - część II

Kolekcja Róży Benesz

Kolekcja Róży Benesz

Kolekcja Marcina Tuory

Kolekcja Marcina Tuory

Kolekcja Jerzego Matwijówa

Kolekcja Jerzego Matwijówa

Kolekcja Haliny Danczowskiej

Kolekcja Haliny Danczowskiej

Kolekcja Hanny Chorągiewicz

Kolekcja Hanny Chorągiewicz

Kolekcja Ryszarda Pełczyńskiego

Kolekcja Ryszarda Pełczyńskiego

Kolekcja Tadeusza Surdackiego

Kolekcja Tadeusza Surdackiego

Kolekcja Danuty Olech

Kolekcja Danuty Olech

Kolekcja Irosława Szymańskiego

Kolekcja Irosława Szymańskiego