Opowiedzenie 100 lat historii miasta niemożliwe jest bez opowiedzenia historii pokoleń jego mieszkańców. Prezentowany portal jest miejscem, gdzie oddajemy im głos – to ich rodzinne zbiory ikonograficzne, przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści oraz własne wspomnienia tworzą najpełniejszy obraz Lublina.

Wszystko to pozwala tworzyć rodzaj otwartego kalendarium ostatniego stulecia dziejów miasta, które uzupełniamy ciągle o nowe historie, fotografie, wspomnienia czy wydarzenia. Zgromadzony i zaprezentowany materiał, to niepowtarzalny zbiór materialnego i niematerialnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Lublina. Tu wielkie wydarzenia historyczne splatają się z mikrohistoriami rodzin czy losami pojedynczych ludzi, tworząc żywa tkankę miasta.

Nie zamykajmy tej wielkiej księgi miasta, lecz starajmy się wspólnie, poprzez dzielenie się wspomnieniami i zbiorami z domowych archiwów zapisać jej kolejne karty.  

Opowiedzenie 100 lat historii miasta niemożliwe jest bez opowiedzenia historii pokoleń jego mieszkańców. Prezentowany portal jest miejscem, gdzie oddajemy im głos – to ich rodzinne zbiory ikonograficzne, przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści oraz własne wspomnienia tworzą najpełniejszy obraz Lublina.

Wszystko to pozwala tworzyć rodzaj otwartego kalendarium ostatniego stulecia dziejów miasta, które uzupełniamy ciągle o nowe historie, fotografie, wspomnienia czy wydarzenia. Zgromadzony i zaprezentowany materiał, to niepowtarzalny zbiór materialnego i niematerialnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Lublina. Tu wielkie wydarzenia historyczne splatają się z mikrohistoriami rodzin czy losami pojedynczych ludzi, tworząc żywa tkankę miasta.

Nie zamykajmy tej wielkiej księgi miasta, lecz starajmy się wspólnie, poprzez dzielenie się wspomnieniami i zbiorami z domowych archiwów zapisać jej kolejne karty.  

Kolekcja Mirosława Jabłońskiego

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej. Jest specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz rehabilitacji medycznej. Przez wiele lat kierował Katedrą i Kliniką Rehabilitacji i Ortopedii. W latach 2006–2013 był prezesem Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Stawów Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, m.in. Złotego Krzyża Zasługi, Srebrnego Krzyża Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Fotografie z jego kolekcji ukazują lubelskie środowisko lekarskie, z którego wywodzili się jego rodzice: Anna Ulbrych-Jabłońska (1925–2007) i Henryk Jabłoński.

Studenci i kadra naukowa Wydziału Lekarskiego UMCS
Studenci i kadra naukowa Wydziału Lekarskiego UMCS (Autor: nieznany)

 

Mirosław Jabłoński

 

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński, syn Anny i Henryka, ukończył Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta, następnie Gimnazjum im. Stanisława Staszica. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej. Jest specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz rehabilitacji medycznej. Przez wiele lat kierował Katedrą i Kliniką Rehabilitacji i Ortopedii. W latach 2006–2013 był prezesem Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Stawów Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, m.in. Złotego Krzyża Zasługi, Srebrnego Krzyża Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej. 

 

 

 

Lekarskie tradycje

 

Henryk Jabłoński (ojciec Mirosława) urodził się w Kielcach. Przez około dwa, trzy miesiące był w seminarium duchownym w Kielcach. Skończył gimnazjum Stefana Żeromskiego (ostatni etap edukacji odbywał się na tajnych kompletach). Z Kielc przeprowadził się do Lublina, by rozpocząć studia medyczne. Jego rok był pierwszym powojennym rocznikiem wydziału lekarskiego wówczas działającego jeszcze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (pięć lat później powstała już Akademia Medyczna). Jako student drugiego (lub trzeciego) roku studiów dostał polecenie zorganizowania punktu pomocy medycznej. Rozpoczął pracę nad rozprawą doktorską z zakresu mikrobiologii lub epidemiologii pod kierunkiem prof. Witolda Chodźki. Po wojnie pracował w szpitalu wojskowym. Anna Jabłońska, z domu Ulbrych (1925–2007), została profesorem pediatrii i przez wiele lat prowadziła tzw. czwarty oddział wewnętrzny przy ulicy Staszica.

 

Na pamiątkę potomnym cz. 1 - Mirosław Jabłoński - fragment relacji świadka historii

 

 

 

Mirosław Jabłoński z mamą
Mirosław Jabłoński z mamą

 

O kolekcji

 

Fotografie z kolekcji Mirosława Jabłońskiego ukazują lubelskie środowisko lekarskie, z którego wywodzili się jego rodzice: Anna Ulbrych-Jabłońska i Henryk Jabłoński, którzy swoją edukację zaczynali na istniejącym wówczas przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Jedna z fotografii przedstawia Studentów i kadrę naukowa Wydziału Lekarskiego UMCS zgromadzoną przed Collegium Anatomicum. W kolekcji odnajdziemy także fotografie lubelskich urzędników pocztowych do których należał dziadek Mirosława Jabłońskiego – Kazimierz Ulbrych.

 

Na pamiątkę potomnym cz. 2 - Mirosław Jabłoński - fragment relacji świadka historii

 

 

Portret Mirosława Jabłońskiego z okresu studiów
Portret Mirosława Jabłońskiego z okresu studiów

 

Mirosław Jabłoński (1953- )

(Kliknij w zdjęcie, aby wyświetlić stronę świadka historii)