Opowiedzenie 100 lat historii miasta niemożliwe jest bez opowiedzenia historii pokoleń jego mieszkańców. Prezentowany portal jest miejscem, gdzie oddajemy im głos – to ich rodzinne zbiory ikonograficzne, przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści oraz własne wspomnienia tworzą najpełniejszy obraz Lublina.

Wszystko to pozwala tworzyć rodzaj otwartego kalendarium ostatniego stulecia dziejów miasta, które uzupełniamy ciągle o nowe historie, fotografie, wspomnienia czy wydarzenia. Zgromadzony i zaprezentowany materiał, to niepowtarzalny zbiór materialnego i niematerialnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Lublina. Tu wielkie wydarzenia historyczne splatają się z mikrohistoriami rodzin czy losami pojedynczych ludzi, tworząc żywa tkankę miasta.

Nie zamykajmy tej wielkiej księgi miasta, lecz starajmy się wspólnie, poprzez dzielenie się wspomnieniami i zbiorami z domowych archiwów zapisać jej kolejne karty.  

Opowiedzenie 100 lat historii miasta niemożliwe jest bez opowiedzenia historii pokoleń jego mieszkańców. Prezentowany portal jest miejscem, gdzie oddajemy im głos – to ich rodzinne zbiory ikonograficzne, przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści oraz własne wspomnienia tworzą najpełniejszy obraz Lublina.

Wszystko to pozwala tworzyć rodzaj otwartego kalendarium ostatniego stulecia dziejów miasta, które uzupełniamy ciągle o nowe historie, fotografie, wspomnienia czy wydarzenia. Zgromadzony i zaprezentowany materiał, to niepowtarzalny zbiór materialnego i niematerialnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Lublina. Tu wielkie wydarzenia historyczne splatają się z mikrohistoriami rodzin czy losami pojedynczych ludzi, tworząc żywa tkankę miasta.

Nie zamykajmy tej wielkiej księgi miasta, lecz starajmy się wspólnie, poprzez dzielenie się wspomnieniami i zbiorami z domowych archiwów zapisać jej kolejne karty.  

Kolekcja Michała Kasprzaka

Michał Kasprzak urodził się w 1951 roku w Lublinie. Od 1970 roku jest związany z PKP, gdzie pracuje jako maszynista trakcji elektrycznej. W 1980 roku był czynnie zaangażowany w strajk lubelskich kolei podczas protestów w czasie "Lubelskiego Lipca 1980". Michał Kasprzak jest autorem fotograficznej relacji z radzieckiej elektrowni atomowej w Nietiszynie, gdzie podczas wyborów do sejmu i senatu w czerwcu 1989 roku funkcjonował zagraniczny punkt polskiej obwodowej komisji wyborczej. Pośród fotografii autorstwa Michała Kasprzaka znajdziemy także reportaż z obchodów pierwszej rocznicy strajku w lokomotywowni Lublin, gdzie lubelscy pracownicy PKP uczcili pamięć o wydarzeniach z lipca 1980 roku.

Przygotowania do obchodów I rocznicy strajku w lokomotywowni Lublin
Przygotowania do obchodów I rocznicy strajku w lokomotywowni Lublin

 

Pierwsza rocznica strajku lubelskich kolejarzy

 

Jeśli chodzi o przygotowania do wybuchu tego strajku na kolei to o tym się raczej nie mówiło. Może Czesław Niezgoda ze swoją grupą osób na warsztacie w jakichś sposób to przygotowywali, ale tutaj przed i w czasie strajku nie było jakiegoś bliższego kontaktu z nimi. A inna sprawa, że każdy się wtedy w jakichś sposób bał o to, co ktoś inny myśli, co kto inny mówi. Moim zdaniem największą robotę w czasie tego strajku zrobiły drużyny – maszyniści, jeśli chodzi o blokadę Lokomotywowni i całego Węzła Lubelskiego. Dla mnie to był strajk spontaniczny.

 

 

Chciałem pokazać Lublin - Michał Kasprzak

 

 

 

Budowa pomnika - krzyża Doli Kolejarskiej w lokomotywowni Lublin
Budowa pomnika - krzyża Doli Kolejarskiej w lokomotywowni Lublin

 

Negocjacje z władzami - Michał Kasprzak - fragment relacji świadka historii

 

W tamtym czasie mieliśmy przygotowane postulaty dla tak zwanej władzy. Tych postulatów było kilkadziesiąt, może sto kilkadziesiąt. Te postulaty w pewnym momencie zostały zgrupowane,jako najważniejsze, bo nie mogliśmy pisać o rzeczach mało istotnych. No i w pewnym momencie zostały one przedstawione załodze, zostały przez tę załogę również zaakceptowane, nie były wypisane w jakichś sposób tak jak w Gdańsku to zrobiono na olbrzymiej tablicy, tylko mieliśmy je w swoich dokumentach. Po akceptacji ja te postulaty dokładnie spisałem tak jak one w ostatecznej wersji zabrzmiały.

 

 

Obchody święta kolejarza w 1981 roku w Lublinie
Obchody święta kolejarza w 1981 roku w Lublinie

 

Mit o przyspawaniu pociągu do szyn - Michał Kasprzak - fragment relacji świadka historii

 

 

Strajk w Lokomotywowni Lublin nie był w jakiś sposób przygotowany, nie był w jakiś sposób zorganizowany, było to wszystko spontaniczne. Pierwszy zaczął strajkować, jeżeli to można nazwać strajkiem, warsztat spalinowy, tam gdzie pracował Czesław Niezgoda. Po jakimś czasie przyłączyły się drużyny trakcyjne, czyli maszyniści, pomocnicy. Maszyniści zablokowali cały Węzeł Lubelski, pociągi zostały te, które były w tym momencie w Lublinie wyciągnięte, tak żeby zablokować jak najwięcej rozjazdów.

 

Spotkanie działaczy NSZZ Solidarność w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku
Spotkanie działaczy NSZZ Solidarność w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku

 

 

Oczywiście w tym czasie byłem aktywną postacią w Solidarności.Jeździliśmy wtedy na różnego rodzaju spotkania do zakładów pracy i pomagaliśmy kolegom z innych zakładów uruchamiać też tą Solidarność. Byłem również obecny na spotkaniu, gdy powstał Komitet Międzyzakładowy w Świdniku. To był taki szybki czas wtedy, że trudno było o jakieś działania regulaminowe, uporządkowane, no tak jak wszystkiego początki. To był wielki chaos i tak to chyba przebiegało, chociaż bardzo dobrze, bardzo miło wspominam ten okres.

 

 

Wybory czerwcowe w 1989 roku na terenie budowy Chmielnickiej Elektrowni Atomowej w Nietiszynie (ZSRR)
Wybory czerwcowe w 1989 roku na terenie budowy Chmielnickiej Elektrowni Atomowej w Nietiszynie (ZSRR)

 

4 czerwca 1989 roku

 

[...] w tym dniu, czwartego czerwca osiemdziesiątego dziewiątego roku byłem… w byłym Związku Radzieckim, na budowie eksportowej, to jest miasto Nietiszyn obok Równego. Tam Polacy budowali razem… z pracownikami miejscowymi elektrownie atomową. Ja tam byłem przez dłuższy czas fotografem budowy, dlatego mam troszeczkę pamiątek z tego dnia, spędziłem prawie cały dzień na… przy tej komisji wyborczej. Wszyscy poza granicami kraju to głosowaliśmy jak dobrze pamiętam na… okręg tak zwany Warszawa Śródmieście. Zresztą wszyscy, wszyscy poza granicami kraju, wszystkie komisje wyborcze które powstawały w ambasadach, w konsulatach na budowach to… [...] , podlegały pod ten okręg Warszawa Śródmieście.

Michał Kasprzak - fragment relacji świadka historii

 

Wybory 4 czerwca 1989 - Michał Kasprzak - fragment relacji świadka historii [WIDEO]

 

 

 

[...] w tym dniu, czwartego czerwca osiemdziesiątego dziewiątego roku byłem… w byłym Związku Radzieckim, na budowie eksportowej, to jest miasto Nietiszyn obok Równego. Tam Polacy budowali razem… z pracownikami miejscowymi elektrownie atomową. Ja tam byłem przez dłuższy czas fotografem budowy, dlatego mam troszeczkę pamiątek z tego dnia, spędziłem prawie cały dzień na… przy tej komisji wyborczej. Wszyscy poza granicami kraju to głosowaliśmy jak dobrze pamiętam na… okręg tak zwany Warszawa Śródmieście. Zresztą wszyscy, wszyscy poza granicami kraju, wszystkie komisje wyborcze które powstawały w ambasadach, w konsulatach na budowach to… [...] , podlegały pod ten okręg Warszawa Śródmieście.

Michał Kasprzak - fragment relacji świadka historii

 

 

Koszty transformacji - Michał Kasprzak - fragment relacji świadka historii

 

 

Michał Kasprzak (1951- )

(kliknij w zdjęcie, aby wyświetlić stronę świadka historii)