Opowiedzenie 100 lat historii miasta niemożliwe jest bez opowiedzenia historii pokoleń jego mieszkańców. Prezentowany portal jest miejscem, gdzie oddajemy im głos – to ich rodzinne zbiory ikonograficzne, przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści oraz własne wspomnienia tworzą najpełniejszy obraz Lublina.

Wszystko to pozwala tworzyć rodzaj otwartego kalendarium ostatniego stulecia dziejów miasta, które uzupełniamy ciągle o nowe historie, fotografie, wspomnienia czy wydarzenia. Zgromadzony i zaprezentowany materiał, to niepowtarzalny zbiór materialnego i niematerialnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Lublina. Tu wielkie wydarzenia historyczne splatają się z mikrohistoriami rodzin czy losami pojedynczych ludzi, tworząc żywa tkankę miasta.

Nie zamykajmy tej wielkiej księgi miasta, lecz starajmy się wspólnie, poprzez dzielenie się wspomnieniami i zbiorami z domowych archiwów zapisać jej kolejne karty.  

Opowiedzenie 100 lat historii miasta niemożliwe jest bez opowiedzenia historii pokoleń jego mieszkańców. Prezentowany portal jest miejscem, gdzie oddajemy im głos – to ich rodzinne zbiory ikonograficzne, przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści oraz własne wspomnienia tworzą najpełniejszy obraz Lublina.

Wszystko to pozwala tworzyć rodzaj otwartego kalendarium ostatniego stulecia dziejów miasta, które uzupełniamy ciągle o nowe historie, fotografie, wspomnienia czy wydarzenia. Zgromadzony i zaprezentowany materiał, to niepowtarzalny zbiór materialnego i niematerialnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Lublina. Tu wielkie wydarzenia historyczne splatają się z mikrohistoriami rodzin czy losami pojedynczych ludzi, tworząc żywa tkankę miasta.

Nie zamykajmy tej wielkiej księgi miasta, lecz starajmy się wspólnie, poprzez dzielenie się wspomnieniami i zbiorami z domowych archiwów zapisać jej kolejne karty.  

Kolekcja Marty Gierczak

Marta Gierczak urodziła się w 1947 roku w Lublinie. Dzieciństwo i wczesną młodość spędziła wraz z rodzeństwem w domu rodzinnym przy ulicy Nowotki - obecnie Radziszewskiego. Niniejsza kolekcja fotografii pochodząca z albumu rodzinnego Marty Gierczak ukazuje przede wszystkim historię jej ojca - Józefa Gierczaka, zawodowego żołnierza, muzyka orkiestry wojskowej i animatora kultury.

Helena Gierczak podczas spaceru po Lublinie
Helena Gierczak podczas spaceru po Lublinie (Autor: nieznany)

 

Rodzina

 

Ojciec Marty Gierczak - Józef urodził się w 1908 roku w miejscowości Lubomirka niedaleko Puław. Jego ojciec Franciszek prowadził warsztat kowalski. Matka Józefa - Franciszka, jak wspomina jej wnuczka - wykazywała się talentem wokalnym. Muzyka była istotnym elementem życia codziennego Gierczaków. Józef Gierczak talent odziedziczył po matce. W wieku trzynastu lat przyjechał do Lublina, gdzie zapisał się do orkiestry wojskowej - początkowo w charakterze pomocnika. Po odbyciu przygotowania wojskowego i kursów muzycznych Józef Gierczak stał się pełnoprawnym członkiem zespołu. Pracował jako kapelmistrz orkiestry wojskowej ósmego pułku w Garnizonie Lublin, przy alejach Racławickich. Oprócz zawodowych obowiązków wynikających ze służby wojskowej i gry w orkiestrze, Józef Gierczak był animatorem kultury oraz kierował zespołem muzycznym działającym przy Domu Oficera w Lublinie koncertując podczas wojskowych imprez okolicznościowych. Zespół muzyków grał także poza miastem; m.in. w Nałęczowie, gdzie Józef Gierczak poznał swoją przyszłą żonę Helenę. Zamieszkali w domu przy ulicy Nowotki w Lublinie.

 

W naszym domu zawsze była obecna muzyka - Marta Gierczak - fragment relacji świadka historii

 

 

Oprócz pracy tej zawodowej w orkiestrze wojskowej, to jeszcze prowadził w Domu Oficera orkiestrę salonową, która przygrywała, prawda, do dancingów, do różnych uroczystości w tym, w tym Domu Oficera. Ponadto jeszcze jego orkiestra grywała w Nałęczowie na wyspie – prawda, tam gdzie jest staw w parku nałęczowskim – dla kuracjuszy. I tam poznał moją mamę, właśnie nałęczowiankę – Helenę z domu Wójcik. Tam się też pobrali w kwietniu trzydziestego dziewiątego roku.

Marta Gierczak - fragment relacji świadka historii

 

 

Fotografie z albumu rodzinnego cz. 1 - Marta Gierczak - fragment relacji świadka historii

 

 

Przedwojenna defilada wojskowa
Przedwojenna defilada wojskowa

 

Okupacja niemiecka i lata powojenne

 

Wraz z wybuchem drugiej wojny światowej Józef Gierczak wziął udział w kampanii wrześniowej, gdzie podczas działań wojennych odniósł lekkie obrażenia. Po powrocie do Lublina, wraz z żoną przeprowadzili się do jej domu rodzinnego w Nałęczowie. Jak wynika z relacji jego córki; Józef Gierczak podczas niemieckiej okupacji był aktywnym żołnierzem Batalionów Chłopskich. Po zakończeniu działań wojennych powrócił do Lublina. W latach powojennych kontynuował karierę wojskową w orkiestrze. Nadzorował działania Domu Wojska Polskiego oraz współorganizował Wojskowy Zespół Pieśni i Tańca. W 1987 roku był organizatorem zespołu muzycznego koncertującego podczas uroczystości z okazji wizyty Jana Pawła II w Lublinie.

 

 

Opowiadał, że jeździł z, z takim jeńcem niemieckim, którego miał do swojej dyspozycji – takiego żołnierza jeńca, który był też z wykształcenia muzykiem i się bardzo dobrze rozumieli. Ten jeniec nawet potem nie chciał wracać do Niemiec – tak się związał z moim ojcem. No i jeździli, jak on to mówił, na szaber. Jeździli, brali ciężarówki, prawda, wojskowe, i jeździli we dwóch na szaber na ziemie odzyskane zachodnie. I co stamtąd przywożono? No przywożono, przywozili przede wszystkim instrumenty, bo tych instrumentów nie było

Marta Gierczak - fragment relacji świadka historii

 

 

Ojciec był odpowiedzialny za zorganizowanie orkiestry podczas wizyty papieża w Lublinie - Marta Gierczak - fragment relacji świadka historii

 

 

Józef Gierczak ze znajomymi przed autobusem promującym Filharmonię Lubelską
Józef Gierczak ze znajomymi przed autobusem promującym Filharmonię Lubelską

 

Fotografie z albumu rodzinnego cz. 2 - Marta Gierczak - fragment relacji świadka historii

 

 

Historie z fotografii - Marta Gierczak - fragment relacji świadka historii

 

Anna Gierczak deklamująca w języku esperanto
Anna Gierczak deklamująca w języku esperanto

 

 

Marta Gierczak (1947- )

(Kliknij w zdjęcie, aby wyświetlić stronę świadka historii)