Opowiedzenie 100 lat historii miasta niemożliwe jest bez opowiedzenia historii pokoleń jego mieszkańców. Prezentowany portal jest miejscem, gdzie oddajemy im głos – to ich rodzinne zbiory ikonograficzne, przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści oraz własne wspomnienia tworzą najpełniejszy obraz Lublina.

Wszystko to pozwala tworzyć rodzaj otwartego kalendarium ostatniego stulecia dziejów miasta, które uzupełniamy ciągle o nowe historie, fotografie, wspomnienia czy wydarzenia. Zgromadzony i zaprezentowany materiał, to niepowtarzalny zbiór materialnego i niematerialnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Lublina. Tu wielkie wydarzenia historyczne splatają się z mikrohistoriami rodzin czy losami pojedynczych ludzi, tworząc żywa tkankę miasta.

Nie zamykajmy tej wielkiej księgi miasta, lecz starajmy się wspólnie, poprzez dzielenie się wspomnieniami i zbiorami z domowych archiwów zapisać jej kolejne karty.  

Opowiedzenie 100 lat historii miasta niemożliwe jest bez opowiedzenia historii pokoleń jego mieszkańców. Prezentowany portal jest miejscem, gdzie oddajemy im głos – to ich rodzinne zbiory ikonograficzne, przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści oraz własne wspomnienia tworzą najpełniejszy obraz Lublina.

Wszystko to pozwala tworzyć rodzaj otwartego kalendarium ostatniego stulecia dziejów miasta, które uzupełniamy ciągle o nowe historie, fotografie, wspomnienia czy wydarzenia. Zgromadzony i zaprezentowany materiał, to niepowtarzalny zbiór materialnego i niematerialnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Lublina. Tu wielkie wydarzenia historyczne splatają się z mikrohistoriami rodzin czy losami pojedynczych ludzi, tworząc żywa tkankę miasta.

Nie zamykajmy tej wielkiej księgi miasta, lecz starajmy się wspólnie, poprzez dzielenie się wspomnieniami i zbiorami z domowych archiwów zapisać jej kolejne karty.  

Kolekcja Joanny Margul

Cennym źródłem dokumentującym Lublin na przestrzeni ostatnich stu lat miasta jest prezentowana w niniejszym albumie kolekcja fotografii ze zbiorów rodzinnych Joanny Margul-Wojciechowskiej. Autorką fotografii jest jej matka - Elżbieta Izdebska-Margul. Na zdjęciach odnajdziemy  m.in. widoki staromiejskich ulic lat 30. XX wieku, panoramy miasta wykonane ze Wzgórza Czwartek, ujęcia lubelskiego Śródmieścia z Placem Litewskim i Placem Króla Władysława Łokietka oraz ulicami Podwale i Żmigród. Na uwagę zasługują również fotografie powojennego Lublina przedstawiające przekrój lubelskich ulic, powojennych osiedli mieszkaniowych i popularnych ówcześnie wśród Lublinian miejsc takich jak kawiarnia Tip-Top.

Rynek w Lublinie
Rynek Starego Miasta w Lublinie (Autor: Izdebska-Margul, Elżbieta)

 

 

Dziedziniec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dziedziniec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

 

Kościół i klasztor oo. dominikanów
Kościół i klasztor oo. dominikanów

 

 

Kawiarnia "Tip - Top"
Kawiarnia "Tip - Top"

 

Osiedle im. A. Mickiewicza w Lublinie
Osiedle im. A. Mickiewicza w Lublinie

 

 

Joanna Margul-Wojciechowska (1951- )

(Kliknij w zdjęcie, aby wyświetlić stronę świadka historii)