Opowiedzenie 100 lat historii miasta niemożliwe jest bez opowiedzenia historii pokoleń jego mieszkańców. Prezentowany portal jest miejscem, gdzie oddajemy im głos – to ich rodzinne zbiory ikonograficzne, przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści oraz własne wspomnienia tworzą najpełniejszy obraz Lublina.

Wszystko to pozwala tworzyć rodzaj otwartego kalendarium ostatniego stulecia dziejów miasta, które uzupełniamy ciągle o nowe historie, fotografie, wspomnienia czy wydarzenia. Zgromadzony i zaprezentowany materiał, to niepowtarzalny zbiór materialnego i niematerialnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Lublina. Tu wielkie wydarzenia historyczne splatają się z mikrohistoriami rodzin czy losami pojedynczych ludzi, tworząc żywa tkankę miasta.

Nie zamykajmy tej wielkiej księgi miasta, lecz starajmy się wspólnie, poprzez dzielenie się wspomnieniami i zbiorami z domowych archiwów zapisać jej kolejne karty.  

Opowiedzenie 100 lat historii miasta niemożliwe jest bez opowiedzenia historii pokoleń jego mieszkańców. Prezentowany portal jest miejscem, gdzie oddajemy im głos – to ich rodzinne zbiory ikonograficzne, przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści oraz własne wspomnienia tworzą najpełniejszy obraz Lublina.

Wszystko to pozwala tworzyć rodzaj otwartego kalendarium ostatniego stulecia dziejów miasta, które uzupełniamy ciągle o nowe historie, fotografie, wspomnienia czy wydarzenia. Zgromadzony i zaprezentowany materiał, to niepowtarzalny zbiór materialnego i niematerialnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Lublina. Tu wielkie wydarzenia historyczne splatają się z mikrohistoriami rodzin czy losami pojedynczych ludzi, tworząc żywa tkankę miasta.

Nie zamykajmy tej wielkiej księgi miasta, lecz starajmy się wspólnie, poprzez dzielenie się wspomnieniami i zbiorami z domowych archiwów zapisać jej kolejne karty.  

Kolekcja Hanny Wyszkowskiej

Hanna Wyszkowska urodziła się 25 lipca 1920 r. Jest animatorką kultury, regionalistką, znawczynią przeszłości Lublina. Dzieciństwo spędziła w rodzinnym domu przy ulicy Dolnej Panny Marii 18, która „jest jej ulubionym miejscem w Lublinie”. Kolekcja poniższych fotografii stanowi cenny obraz tej przedwojennej lubelskiej ulicy, miejsca nieoczywistego, pozostającego na uboczu ścisłego centrum miasta.

Chłopcy z ulicy Dolnej Panny Marii
Chłopcy z ulicy Dolnej Panny Marii (Autor: Starzyński, Stefan)

Dom

 

Początkowo rodzice Hanny Wyszkowskiej - Państwo Starzyńscy mieszkali na Kalinowszczyźnie, tuż przy kościele św. Agnieszki. W 1934 r. Z czasem przeprowadzili się na ulicę Dolną Panny Marii, gdzie ojciec Hanny Wyszkowskiej prowadził warsztat malarski.

 

 

Kiedy przenieśliśmy się na Dolną Panny Marii, rozpoczął się okres mojego szczęśliwego dzieciństwa. Bo ulica Dolna Panny Marii, to było tak - ni to miasto, ni to wieś. Domy niewielkie, ogromna łąka, z jednej strony wysoka skarpa, na której wznosiło się miasto tak, że za pięć minut było się w Śródmieściu...

 

Podwórko Dolnej Panny Marii 18 - Hanna Wyszkowska - fragment relacji świadka historii

 

 

Sąsiedzi

 

Ulica, którą zamieszkiwała Hanna Wyszkowska – ul. Dolna Panny Marii, była położona w miejscu spotkań różnych kultur i narodowości przedwojennego Lublina. Na szczególną uwagę zasługują wspomnienia dotyczące kontaktów z miejscową ludnością żydowską, które stanowiły nieodłączny element dnia codziennego.

 

[…] Przy ulicy Górnej między ul. Narutowicza a Dolną Panny Marii zaraz za rogiem był sklep Borucha Goldberga, Żyda, który - pamiętam, że zapisywał, dawał na kredyt różne artykuły żywnościowe, bo tam dużo biedoty mieszkało i potem pod koniec miesiąca pobierał te należności.

 

 

Chłopcy z Dolnej Panny Marii - Hanna Wyszkowska - fragment relacji świadka historii

 

 

Rodzina

 

Pamiętam, że jeździł do Warszawy, przywoził zawsze pieniądze w woreczkach, bo wtedy wypłaty wynosiły niewiele. Wychował wielu mistrzów znanych później w Lublinie. Cieszył się ogromną popularnością, do tej pory zresztą jak spotykam starszych już mocno panów, to wspominają go bardzo dobrze. Mama moja nie pracowała, zajmowała się tylko domem.

 

 

 

Ojciec był bardzo wrażliwy - Hanna Wyszkowska - fragment relacji świadka historii

 

Dokument potwierdzający odznaczenie Stefana Starzyńskiego Krzyżem Niepodległości
Dokument potwierdzający odznaczenie Stefana Starzyńskiego Krzyżem Niepodległości

 

Hanna Starzyńska i Marek Wyszkowski na Placu Litewskim w Lublinie
Hanna Starzyńska i Marek Wyszkowski na Placu Litewskim w Lublinie (Autor: )

 

Moje adresy - Hanna Wyszkowska - fragment relacji świadka historii

 

 

Hanna Wyszkowska (ur. 1930)

(Kliknij w zdjęcie, aby wyświetlić stronę świadka historii)