Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Teatr NN

Lista dokumentów

Dokumenty – XIV wiek 

 1. Przywilej lokacyjny miasta Lublina z 15 sierpnia 1317 roku
 2. Dokument Kazimierza Wielkiego z 25 stycznia 1342 roku
 3. Dokument Elżbiety Łokietkówny z 4 lipca 1371 roku
 4. Dokument Elżbiety Łokietkówny z 7 stycznia 1377 roku
 5. Dokument Piotra ze Szczekocin z 9 września 1377 roku
 6. Dokument Piotra ze Szczekocin z 16 września 1379 roku
 7. Dokument Jagiełły i Skirgiełły z 15 kwietnia 1383 roku
 8. Dokument Władysława Jagiełły z 2 stycznia 1392 roku

Dokumenty – XV wiek

 1. Dokument z 4 czerwca 1421 roku
 2. Dokument Kazimierza Jagiellończyka z 30 czerwca 1448 roku
 3. Dokument Kazimierza Jagiellończyka z 5 stycznia 1450 roku
 4. Dokument Kazimierza Jagiellończyka z 16 lutego 1456 roku
 5. Dokument Jana Olbrachta z 21 września 1494 roku

Dokumenty – XVI wiek

 1. Dokument Aleksandra Jagiellończyka z 26 lutego 1506 roku
 2. Dokument Zygmunta Starego z 17 maja 1508 roku
 3. Dokument Zygmunta Starego z 2 października 1518 roku
 4. Dokument Zygmunta Starego z 29 grudnia 1521 roku
 5. Dokument Zygmunta Starego z 27 lutego 1523 roku
 6. Dokument Zygmunta Starego z 12 maja 1524 roku
 7. Dokument Zygmunta Starego z 24 marca 1531 roku
 8. Dokument Zygmunta Starego z 26 maja 1535 roku
 9. Dokument Zygmunta Starego z 25 września 1535 roku
 10. Dokument Zygmunta Starego z 11 kwietnia 1536 roku
 11. Dokument Zygmunta Starego z 7 czerwca 1541 roku
 12. Dokument Zygmunta Starego z 27 października 1541 roku
 13. Dokument Zygmunta Starego z 9 marca 1542 roku
 14. Dokument Zygmunta Starego z 20 stycznia 1548 roku
 15. Dokument Zygmunta Augusta z 26 grudnia 1555 roku
 16. Dokument Zygmunta Augusta z 9 czerwca 1559 roku
 17. Dokument Zygmunta Augusta z 6 sierpnia 1566 roku
 18. Dokument Zygmunta Augusta z 23 sierpnia 1567 roku
 19. Dokument unii lubelskiej z 1 lipca 1569 roku
 20. Dokument Stefana Batorego z 7 marca 1578 roku
 21. Dokument Zygmunta III z 24 listopada 1591 roku

Lustracja

 1. Lustracja z 1570 roku

Regesty z ksiąg grodzkich lubelskich

 1. Oblata dokumentu króla Zygmunta Augusta z 20 sierpnia 1555 roku
 2. Oblata dokumentu króla Zygmunta Augusta z 1556 roku
 3. Oblata dokumentu króla Zygmunta Augusta z 1556 roku dająca gwarancję Żydom Lubelskim
 4. Oblata dokumentu króla Zygmunta Augusta z dnia 21 stycznia 1556 roku
 5. Oblata dokumentu króla Zygmunta Augusta z 6 sierpnia 1566 roku
 6. Oblata dokumentu króla Zygmunta Augusta z 26 sierpnia 1566 roku
 7. Oblata dokumentu wojewody lubelskiego z 15 listopada 1566 roku
 8. Oblata dokumentu Zygmunta Augusta z 7 stycznia 1557 roku
 9. Oblata dokumentu króla Zygmunta Augusta z 28 maja 1568 roku
 10. Oblata dokumentu Jana Firleja z lipca 1568 roku
 11. Oblata dokumentu króla Zygmunta Augusta z 19 stycznia 1569 roku
 12. Oblata dokumentu króla Zygmunta Augusta z 26 lutego 1569 roku
 13. Oblata dokumentu króla Zygmunta Augusta z 15 czerwca 1569 roku
 14. Obdukcja ran Żyda Gotliba
 15. Obdukcja ran Żyda Salomona
 16. Ogłoszenie testamentu Żyda Mojżesza Kraśnickiego
 17. Pozew Żyda Abrahama przeciw Mikołajowi Galiazowskiemu
 18. Sprawa pomiędzy całą społecznością żydowską z podzamcza lubelskiego, a Maciejem Zbyszkowskim burmistrzem i rajcami lubelskimi
 19. Sprawa pomiędzy Dominikeim Alamanem, a Żydami zamieszkującymi podzamcze lubelskie
 20. Sprawa pomiędzy Janem Sadurskim a Żydem Markiem Jachimem
 21. Sprawa pomiędzy Klemensem Sadowskim, a całą społecznością Żydów z podzamcza lubelskiego
 22. Sprawa pomiędzy Stanisławem Wolskim i Sebastianem Skokowskim, a Żydem Herczikiem
 23. Sprawa pomiędzy Tomaszem Szczepierzawskim z Szczeprawisk, a Żydem Markiem Slotkim
 24. Sprawa pomiędzy Żydami Abrahamem Hudziczem z Chełma, Lewkonem i Aronem z Lubomli oraz Zelmanem z Rathny, a Jarnotą celnikiem z Wilna
 25. Sprawa pomiędzy Żydami Herczkiem Joserem, Bisskiem Josephem i innymi Żydami, a Żydem Szachną
 26. Sprawa pomiędzy Żydami Jarotem, Kiwem i Mojżeszem z podzamcza lubelskiego, a Jakubem Dłuskim i Jakubem Ostrowskim z Radowa
 27. Sprawa pomiędzy Żydami Josefem i Jakubem Wieprzkiem, a Janem Gybet
 28. Sprawa pomiędzy Żydami Judą Feliksowiczem, Moysesem Krasniczkim, Salomonem i Bieniaszem, a Jakubem Gielczowskim
 29. Sprawa pomiędzy Żydami z Kazimierza, a Żydem Szachną
 30. Sprawa pomiędzy Żydami z Krakowa Dawidem, Israelem Czarnym, Salomonem i innymi Żydami krakowskimi, a szlachetnym Adrianem Kunickim
 31. Sprawa pomiędzy Żydem Herczikiem, a Żydem Marskiem Jachimem
 32. Sprawa pomiędzy Żydem Idelem Israelowiczem, a Iwanem Iwanowiczem Horodyskim
 33. Sprawa pomiędzy Żydem Israelem z Łęczycy, a Żydem Szymonem z Krakowa
 34. Sprawa pomiędzy Żydem Jakubem Długim, a Piotrem Czarnotą
 35. Sprawa pomiędzy Żydem Lewkiem, a Janem Firlejem z Warszawy
 36. Sprawa pomiędzy Żydem Salomonem z Kraśnika, a jego żoną Żydówką Klarą i jej synami
 37. Sprawa pomiędzy Żydem Szachną, a Żydami Jakubem Malinowskim oraz Herczkiem
 38. Sprawa pomiędzy Żydem Szachną, a Żydami z Kazimierza
 39. Sprawa pomiędzy Żydem Zusmanem, a mieszczaninem Wawrzyńcem i Pawłem Aurigą
 40. Sprawa pomiędzy Żydówką Zuzanną Kraśnicką, a Jakubem Gileczowskim
 41. Sprawa Żyda Jachima Marka
 42. Sprawa Żyda Josepha
 43. Sprawa Żydów Mojżesza Kraśnickiego, Salomona z Kazimierza oraz Bieniasza z Kazimierza przeciw Jakubowi Gierowskiemu i Feliksowi z Gdys
 44. Sprawa Żydów Salomona Mydlarza i jego żony Sary przeciw Żydowi Gotlibowi Szklarzowi oraz Maciejowi Piwowarowi
 45. Spór pomiędzy Żydami Judą Feliksowiczem oraz Moysesem Kraśnickim, a Kacprem złotnikiem
 46. Wpis dotyczący Żyda Abrahama Jakubowicza
 47. Wpis dotyczący Żyda Abrahama z Bełzu
 48. Wpis dotyczący Żydów Czadika i Słomy
 49. Wpis dotyczący Żyda Izraela Sachnowicza
 50. Wpis dotyczący Żyda Judy
 51. Wpis dotyczący Żyda Kalmana
 52. Wpis dotyczący Żyda Nosko Jaszkowicza
 53. Wpis dotyczący Żyda Moszka
 54. Wpis dotyczący Żyda Moszka Jackowicza oraz Żydów chełmskich
 55. Wpis dotyczący Żydów z Parczewa
 56. Wręczenie pozwu przed sąd królewski Żydowi Szachnie
 57. Zapewnienie wolnego przejścia dla Żyda Herczka

Zapiski z księgi podwojewodzińskiej lubelskiej

 1. Zapiski z księgi podwojewodzińskiej lubelskiej