Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Teatr NN

Dokument Zygmunta Augusta z 9 czerwca 1559 roku

1559, 9 czerwca – Kraków

Król Zygmunt August rozstrzyga spór pomiędzy Andrzejem z Tęczyna wojewodą lubelskim a miastem Lublinem o prawo wojewody do ustalania cen na towary w Lublinie.

Zespół: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Seria: 1 DOKUMENTY MIASTA LUBLINA » Jednostka: 107

 

Dokument Zygmunta Augusta z 9 czerwca 1559 roku

 

Tekst i tłumaczenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Sigismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae etc. dominus et haeres, significamus praesentibus litteris nostris, quorum interest, universi vocatos esse in iudicium nostrum literis citationis nostrae: famatos proconsulem, consules atque cives Lublinenses a magnifico Andrea comi-

Zygmunt August z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza, Żmudzi itd. pan i dziedzic, oznajmiamy niniejszym naszym pismem, tym wszystkim, których [to] dotyczy, że zostali zwołani przed naszym sądem, [i wezwani] naszym pozwem: słynni burmistrz, rajcy oraz mieszczanie lubelscy przez wspaniałego Andrzeja komesa

-te in Thenczin palatino Lublinensi, Rohatniensi Sniatinensique capitaneo, ad prosequendam appellationem a sentencia ipsius magnifici palatini Lublinensi ad nos interpositam ratione constitutionum, quae pertinent ad authoritatem magnifici palatini super venditionem rerum venalium in civitate nostra Lublinensi iuxta praescriptum statutorum regni, uti in actis ipsius magnifici palatini atque

w Tęczynie, wojewodę lubelskiego, rohatyńskiego, śniatyńskiego starostę, do uczestnictwa w apelacji od wyroku tegoż wspaniałego wojewody lubelskiego do nas złożonej, z powodu ustaw, które przynależą do autorytetu wspaniałego wojewody co do towarów na sprzedaż w naszym mieście Lublinie wedle spisanym statutom królestwa, [które] w aktach tegoż wojewody a także

in citatione reliqua latius continentur. In terminoque ad relationem nostram proveniente et hucusque continuato partibus utrisque per se et per plenipotentes suos coram nobis legitime comparentibus terminumque attentantibus nos cum consiliariis et iurisperitis nostris, controversia partium examinata statutoque regni de constituendo rerum venalium in civitatibus precio inheren-

w pozostałym pozwie są szerzej zawarte. W terminie relacji nam wypadającej i aż do tego czasu [gdy] powstrzymywane były obie strony przez siebie i przez plenipotentów swoich u nas prawnie występujących, gdy stanęli [w sądzie] w terminie [to] my z doradcami i ludźmi uczonymi w prawie, po przesłuchaniu stron i zbadawszy dokładnie ustawy królewskie o ustanawianiu cen towarów na sprzedaż w miastach, postanawiamy,

-tes, decernimus proconsulem et consules atque cives Lublinenses teneri coram magnifico palatino Lublinensi [...] eius vicepalatino ratione rerum venalium precio constituendi in civitatis Lublinensis praetorio, quotiescumque vacati fuerint comparere iuxta eiusdem statuti praescriptum teneri extra tamen civitatem Lublinensem evocari non debent hac nostra sentencia mediante. In cuius rei fi-

że burmistrz i rajcy oraz mieszczanie lubelscy odpowiadać powinni przed wojewodą lubelskim i jego podwojewodą za cenę towarów wystawionych na sprzedaż, ustanowioną w ratuszu miasta Lublina, ile tylko dozwolone będzie występować wedle spisanych ustaw [a co ma być] zachowane, jednakże poza miastem Lublinem, nie powinni być wezwani ze względu na nasz wyrok pośredniczący. Na czego wiarę

-dem sigillum nostrum praesentibus est appressum. Datum Cracoviae feria sexta ante festum sancti Vitti proxima, anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo nono, regni vero nostri anno trigesimo.

Joannes Ocieski Regni Poloniae cancellarius.

Relacio magnifici Joannis de Ocziessino Regni Poloniae

cancellarii Cracoviensis generalis Ossiwientiensis, Zatoriensis, Sandecensis Olstinisque caiptanei.

pieczęć nasza jest obecnie wyciśnięta [na dokumencie]. Dane w Krakowie, w najbliższy piątek przed świętym Witem, roku Pańskiego tysiąc pięćset pięćdziesiątym dziewiątym, trzydziestym zaś roku naszego panowania.

Jan Ocieski

kanclerz Królestwa Polski

Z relacji wspaniałego Jana z Ocieszyna kanclerza Królestwa Polski, krakowskiego, oświęcimskiego, zatorskiego, sądeckiego, olsztyńskiego starosty generalnego.

Rozbiór dyplomatycznyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tekst oryginalnyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

[intytulacja] Sigismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae etc. dominus et haeres, [promulgacja] significamus praesentibus litteris nostris, quorum interest, [narracja] universi vocatos esse in iudicium nostrum literis citationis nostrae: famatos proconsulem, consules atque cives Lublinenses a magnifico Andrea comite in Thenczin palatino Lublinensi, Rohatniensi Sniatinensique capitaneo, ad prosequendam appellationem a sentencia ipsius magnifici palatini Lublinensi ad nos interpositam ratione constitutionum, quae pertinent ad authoritatem magnifici palatini super venditionem rerum venalium in civitate nostra Lublinensi iuxta praescriptum statutorum regni, uti in actis ipsius magnifici palatini atque in citatione reliqua latius continentur. In terminoque ad relationem nostram proveniente et hucusque continuato partibus utrisque per se et per plenipotentes suos coram nobis legitime comparentibus terminumque attentantibus [dyspozycja] nos cum consiliariis et iurisperitis nostris, controversia partium examinata statutoque regni de constituendo rerum venalium in civitatibus precio inherentes, decernimus proconsulem et consules atque cives Lublinenses teneri coram magnifico palatino Lublinensi [...] eius vicepalatino ratione rerum venalium precio constituendi in civitatis Lublinensis praetorio, quotiescumque vacati fuerint comparere iuxta eiusdem statuti praescriptum teneri extra tamen civitatem Lublinensem evocari non debent hac nostra sentencia mediante. [korroboracja] In cuius rei fidem sigillum nostrum praesentibus est appressum. [datacja] Datum Cracoviae feria sexta ante festum sancti Vitti proxima, anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo nono, regni vero nostri anno trigesimo.

[subskrypcja kanclerska] Joannes Ocieski Regni Poloniae cancellarius.

[relacja] Relacio magnifici Joannis de Ocziessino Regni Poloniae

cancellarii Cracoviensis generalis Ossiwientiensis, Zatoriensis, Sandecensis Olstinisque caiptanei.

TłumaczenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

[intytulacja] Zygmunt August z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza, Żmudzi itd. pan i dziedzic, [promulgacja] oznajmiamy niniejszym naszym pismem, tym wszystkim, których [to] dotyczy, [narracja] że zostali zwołani przed naszym sądem, [i wezwani] naszym pozwem: słynni burmistrz, rajcy oraz mieszczanie lubelscy przez wspaniałego Andrzeja komesa w Tęczynie, wojewodę lubelskiego, rohatyńskiego, śniatyńskiego starostę, do uczestnictwa w apelacji od wyroku tegoż wspaniałego wojewody lubelskiego do nas złożonej, z powodu ustaw, które przynależą do autorytetu wspaniałego wojewody co do towarów na sprzedaż w naszym mieście Lublinie wedle spisanym statutom królestwa, [które] w aktach tegoż wojewody a także w pozostałym pozwie są szerzej zawarte. W terminie relacji nam wypadającej i aż do tego czasu [gdy] powstrzymywane były obie strony przez siebie i przez plenipotentów swoich u nas prawnie występujących, [dyspozycja] gdy stanęli [w sądzie] w terminie [to] my z doradcami i ludźmi uczonymi w prawie, po przesłuchaniu stron i zbadawszy dokładnie ustawy królewskie o ustanawianiu cen towarów na sprzedaż w miastach, postanawiamy, że burmistrz i rajcy oraz mieszczanie lubelscy odpowiadać powinni przed wojewodą lubelskim i jego podwojewodą za cenę towarów wystawionych na sprzedaż, ustanowioną w ratuszu miasta Lublina, ile tylko dozwolone będzie występować wedle spisanych ustaw [a co ma być] zachowane, jednakże poza miastem Lublinem, nie powinni być wezwani ze względu na nasz wyrok pośredniczący. [korroboracja] Na czego wiarę pieczęć nasza jest obecnie wyciśnięta [na dokumencie]. [datacja] Dane w Krakowie, w najbliższy piątek przed świętym Witem, roku Pańskiego tysiąc pięćset pięćdziesiątym dziewiątym, trzydziestym zaś roku naszego panowania.

[subskrypcja kanclerska] Jan Ocieski kanclerz Królestwa Polski

[relacja] Z relacji wspaniałego Jana z Ocieszyna kanclerza Królestwa Polski, krakowskiego, oświęcimskiego, zatorskiego, sądeckiego, olsztyńskiego starosty generalnego.