Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Teatr NN

Dokument z 4 czerwca 1421 roku

1421, 4 czerwca – Radom

Rajcy radomscy zawiadamiają rajców, ławników i wójtów Lublina, że Maciej Radomierza pochodzi z prawego łoża i jest synem Bogusława Busza i Wojciechy.

Zespół: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Seria: 1 DOKUMENTY MIASTA LUBLINA » Jednostka: 9

Tekst i tłumaczenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

FFamosis viris dominis consulibus, scabinis, advocatis civitatis LLublin nos Nicolaus Gorka, Woytek Sutor, Johannes Skowronek, Marczisz consules civitatis Radomiensis complacenciam in omnibus amicabilem. Prudentes domini, amici nostri karissimi, vobis omnibus et singulis publice recognoscimus per hec scripta plenius profitentes, quod providus vir Mathias Radomirza annos plurimos sue

Sławnym mężom, panom rajcom, ławnikom, wójtom miasta Lublina, my Mikołaj Górka, Wojtek Szewc, Jan Skowronek, Marcisz rajcy miasta Radomia zgodę we wszystkim przyjaznym [okazujemy]. Roztropni panowie, nasi bardzo drodzy przyjaciele, wam wszystkim razem i z osobna, publicznie oświadczamy przez niniejsze pismo, pełniej oznajmiamy, że przezorny mąż Maciej Radomierza przez wiele lat swojego

etatis sub commendabilibus honoris laudisioni titulis aput nostram mansionem commendabiliter deduxit, ymo hodiernis temporibus odorem bone fame laudabiliter a nostro quolibet obtinuit et post sui recessum copiose deliquid. Et nunc temporis a data presencium veniens personaliter coram nobis cum iuratis ac uno sacerdote et aliis quampluribus fidedignis est protestatus, qui tunc fassi sunt, quod de

życia według godnych polecenia honorów, chwalebnego tytułu w miejscu naszego zamieszkania godnie polecenia nabył. Przeto w minionym czasie aurę dobrej sławy chwalebnie przez nas w jakikolwiek sposób otrzymał i po swoim powrocie wielce udowodnił. A teraz, obecnego dnia, gdy przybył osobiście przed nas, z sędziami oraz jednym kapłanem i innymi licznymi godnymi wiary [ludźmi], został publicznie ogłoszony, przez tych, którzy wtedy wypowiedzieli się, że z

bono ac legittimo patre dicto nomine Boguslao Busz et matre dicta Woyczecha est ortus. Quam ob rem universos et singulos tamquam amicos nostros singulares hortamur rogitantes, quatenus intuitu nostri famulatus predicto Mathie Redomirza favorosam ac promotivam benivolenciam dignemini ostensare sibi ius pollitum vestre civitatis cum auxilio et consilio pro condicione eius

dobrego i prawnego ojca, zwanego imieniem Bogusław Busz i matki zwanej Wojciecha został zrodzony. Co się tego tyczy wszystkich i poszczególnych takich przyjaciół naszych pojedynczych zachęcamy prosząc, abyście mieli wzgląd na naszego sławnego, wspomnianego Macieja Radomierzę, przychylną i przyczyniającą chęcią uznali godnym okazać mu prawo stanowione waszego miasta ponieważ z pomocą i radą za jego stan

salubri amicabiliter largientes, quod erga vos et vestrum quemlibet sathagemus deservire. In cuius rei testimonium et evidenciam maiorem sigillum nostre civitatis presentibus decrevimus subappendi. Datum Radom, feria quarta proxima post dominicam „FFactus est etc.” anno Domini mio cccco xxi.

zdrowo, przyjaźnie poświadczając, że względem was i jakichkolwiek waszych [ludzi] troszczymy się służąc gorliwie. Na świadectwo i znak czego większą pieczęć naszego miasta niniejszym nakazujemy przywiesić [do dokumentu]. Dane w Radomiu, w najbliższą środę po niedzieli, uczynione w roku Pańskim tysiąc czterysta dwudziestym pierwszym.

Rozbiór dyplomatycznyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tekst oryginalnyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

[inskrypcja] FFamosis viris dominis consulibus, scabinis, advocatis civitatis LLublin [intytulacja] nos Nicolaus Gorka, Woytek Sutor, Johannes Skowronek, Marczisz consules civitatis Radomiensis [salutacja] complacenciam in omnibus amicabilem. [inskrypcja] Prudentes domini, amici nostri karissimi, [promulgacja] vobis omnibus et singulis publice recognoscimus per hec scripta plenius profitentes, [narracja] quod providus vir Mathias Radomirza annos plurimos sue etatis sub commendabilibus honoris laudisioni titulis aput nostram mansionem commendabiliter deduxit, ymo hodiernis temporibus odorem bone fame laudabiliter a nostro quolibet obtinuit et post sui recessum copiose deliquid. [dyspozycja] Et nunc temporis a data presencium veniens personaliter coram nobis cum iuratis ac uno sacerdote et aliis quampluribus fidedignis est protestatus, qui tunc fassi sunt, quod de bono ac legittimo patre dicto nomine Boguslao Busz et matre dicta Woyczecha est ortus. Quam ob rem universos et singulos tamquam amicos nostros singulares hortamur rogitantes, quatenus intuitu nostri famulatus predicto Mathie Redomirza favorosam ac promotivam benivolenciam dignemini ostensare sibi ius pollitum vestre civitatis cum auxilio et consilio pro condicione eius salubri amicabiliter largientes, quod erga vos et vestrum quemlibet sathagemus deservire. [korroboracja] In cuius rei testimonium et evidenciam maiorem sigillum nostre civitatis presentibus decrevimus subappendi. [datacja] Datum Radom, feria quarta proxima post dominicam „FFactus est etc.” anno Domini mio cccco xxi.

TłumaczenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

[inskrypcja] Sławnym mężom, panom rajcom, ławnikom, wójtom miasta Lublina, [intytulacja] my Mikołaj Górka, Wojtek Szewc, Jan Skowronek, Marcisz rajcy miasta Radomia [salutacja] zgodę we wszystkim przyjaznym [okazujemy]. [inskrypcja] Roztropni panowie, nasi bardzo drodzy przyjaciele, [promulgacja] wam wszystkim razem i z osobna, publicznie oświadczamy przez niniejsze pismo, pełniej oznajmiamy, [narracja] że przezorny mąż Maciej Radomierza przez wiele lat swojego życia według godnych polecenia honorów, chwalebnego tytułu w miejscu naszego zamieszkania godnie polecenia nabył. Przeto w minionym czasie aurę dobrej sławy chwalebnie przez nas w jakikolwiek sposób otrzymał i po swoim powrocie wielce udowodnił. [dyspozycja] A teraz, obecnego dnia, gdy przybył osobiście przed nas, z sędziami oraz jednym kapłanem i innymi licznymi godnymi wiary [ludźmi], został publicznie ogłoszony, przez tych, którzy wtedy wypowiedzieli się, że z dobrego i prawnego ojca, zwanego imieniem Bogusław Busz i matki zwanej Wojciecha został zrodzony. Co się tego tyczy wszystkich i poszczególnych takich przyjaciół naszych pojedynczych zachęcamy prosząc, abyście mieli wzgląd na naszego sławnego, wspomnianego Macieja Radomierzę, przychylną i przyczyniającą chęcią uznali godnym okazać mu prawo stanowione waszego miasta ponieważ z pomocą i radą za jego stan zdrowo, przyjaźnie poświadczając, że względem was i jakichkolwiek waszych [ludzi] troszczymy się służąc gorliwie. [korroboracja] Na świadectwo i znak czego większą pieczęć naszego miasta niniejszym nakazujemy przywiesić [do dokumentu]. [datacja] Dane w Radomiu, w najbliższą środę po niedzieli, uczynione w roku Pańskim tysiąc czterysta dwudziestym pierwszym.