Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Teatr NN

Dokument Piotra ze Szczekocin z 16 września 1379 roku

1379, 16 września – Kraków

Piotr ze Szczekocin starosta i kasztelan lubelski zobowiązuje się do poszanowania praw Lublina oraz do wynagrodzenia mieszczan lubelskich za poczynione miastu szkody.

Zespół: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Seria: 1 DOKUMENTY MIASTA LUBLINA » Jednostka: 6

Tekst i tłumaczenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Nos Petrus capitaneus et castellanus Lublinensis presentibus recognoscimus, quibus expedit, universis, iura et constituciones omnia civium et tocius communitatis civitatis Lublinensis promittentes et obligantes nos tenere et obligare inviolabiliter observare, prout in suis habent literis et privilegiis. Eciam astringimus nos eisdem civibus predicte civitatis ad satisfaciendum pro ipsorum iniuriis per nos eis illatis, quibuscunque usque nunc tempore nostre tenute Lublinensis, quomodocumque magnifici mili-

My Piotr starosta i kasztelan lubelski niniejszym uznajemy, wszystkim, których to dotyczy, że obiecujemy i zobowiązujemy się niezachwianie przestrzegać, dzierżyć i zobowiązywać prawa i ustawy wszystkich mieszkańców i całego pospólstwa miasta Lublina, jak [to mają poświadczone] w swoich pismach i dokumentach. Ponadto zobowiązujemy się do zadośćuczynienia, tym mieszkańcom, wspomnianego miasta za ich krzywdy przez nas im wyrządzone, jakiekolwiek [zostały wyrządzone] aż do czasu, gdy [dzierżyliśmy] tenutę lubelską. Kiedy wspaniali rycerze

-tes et domini, domini Dobeslaus palatinus Cracoviensi et Johannes de Tarnow castellanus Sandomiriensis et marsalcus Regni Polonie venientes in Lublin diffinient et nobis imponent, ipsorum civium iniuriis auditis necnon iuribus visis et intellectis, que habent; alias si ista omnia prescripta dictis civibus tenere noluerimus nec curare ad impleremus, extunc ipsis civibus centum marcas grossorum pragensium persolvere tenemur. Et super omnia premissa inponimus adiungentes pro nobis in fide-

i panowie Dobiesław wojewoda krakowski i Jan z Tarnowa kasztelan sandomierski i marszałek Królestwa Polski, przybyli do Lublina [i] ustalili i nas zobligowali, abyśmy tych mieszczan krzywdy wysłuchali i prawa, które mają zobaczyli i poznali. Gdybyśmy przy innej sposobności to wszystko co przypisane wspomnianym mieszczanom nie chcieli utrzymać, ani czuwać nad wypełnieniem, wtedy tym mieszczanom sto grzywien groszy praskich byśmy byli zmuszeni uiścić. I na [to] wszystko powyższe ustanawiamy nakładając na nas poręczenie

-iussoriam erga narratos cives comuniter strenuos milites et dominos Johannem de Tarnow ante positum et Pasconem venatorem Sandomiriensem, tamquam veros et legittimos fideiussores nomine nostro constitutos. In quorum omnium testimonium premissorum sigilla huic litere nostra sunt appensa. Acta et data Cracouie, feria sexta proxima post exaltacionem sancte Crucis, anno Domini millesimo CCCo LXXo nono.

względem wspomnianych mieszczan, wspólnie [z] dzielnymi rycerzami i panami, wspomnianym Janem z Tarnowa i Paszkiem łowczym sandomierskim, zarówno prawdziwymi i prawnymi poręczycielami w naszym imieniu ustanowionymi. Na świadectwo wszystkiego wcześniejszego pieczęcie nasze zostały przywieszone do dokumentu. Zdziałane i dane w Krakowie, w najbliższy piątek po podniesieniu Krzyża świętego, roku Pańskiego tysiąc trzysta siedemdziesiąt dziewiątego.

Rozbiór dyplomatycznyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tekst oryginalnyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

[intytulacja] Nos Petrus capitaneus et castellanus Lublinensis, [promulgacja] presentibus recognoscimus, quibus expedit, universis, [dyspozycja] iura et constituciones omnia civium et tocius communitatis civitatis Lublinensis promittentes et obligantes nos tenere et obligare inviolabiliter observare, prout in suis habent literis et privilegiis. Eciam astringimus nos eisdem civibus predicte civitatis ad satisfaciendum pro ipsorum iniuriis per nos eis illatis, quibuscunque usque nunc tempore nostre tenute Lublinensis, quomodocumque magnifici milites et domini, domini Dobeslaus palatinus Cracoviensi et Johannes de Tarnow castellanus Sandomiriensis et marsalcus Regni Polonie venientes in Lublin diffinient et nobis imponent, ipsorum civium iniuriis auditis necnon iuribus visis et intellectis, que habent; alias si ista omnia prescripta dictis civibus tenere noluerimus nec curare ad impleremus, extunc ipsis civibus centum marcas grossorum pragensium persolvere tenemur. Et super omnia premissa inponimus adiungentes pro nobis in fideiussoriam erga narratos cives comuniter strenuos milites et dominos Johannem de Tarnow ante positum et Pasconem venatorem Sandomiriensem, tamquam veros et legittimos fideiussores nomine nostro constitutos. [korroboracja] In quorum omnium testimonium premissorum sigilla huic litere nostra sunt appensa. [datacja] Acta et data Cracouie, feria sexta proxima post exaltacionem sancte Crucis, anno Domini millesimo CCCo LXXo nono.

TłumaczenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

[intytulacja] My Piotr starosta i kasztelan lubelski [promulgacja] niniejszym uznajemy, wszystkim, których to dotyczy, [dyspozycja] że obiecujemy i zobowiązujemy się niezachwianie przestrzegać, dzierżyć i zobowiązywać prawa i ustawy wszystkich mieszkańców i całego pospólstwa miasta Lublina, jak [to mają poświadczone] w swoich pismach i dokumentach. Ponadto zobowiązujemy się do zadośćuczynienia, tym mieszkańcom, wspomnianego miasta za ich krzywdy przez nas im wyrządzone, jakiekolwiek [zostały wyrządzone] aż do czasu, gdy [dzierżyliśmy] tenutę lubelską. Kiedy wspaniali rycerze i panowie Dobiesław wojewoda krakowski i Jan z Tarnowa kasztelan sandomierski i marszałek Królestwa Polski, przybyli do Lublina [i] ustalili i nas zobligowali, abyśmy tych mieszczan krzywdy wysłuchali i prawa, które mają zobaczyli i poznali. Gdybyśmy przy innej sposobności to wszystko co przypisane wspomnianym mieszczanom nie chcieli utrzymać, ani czuwać nad wypełnieniem, wtedy tym mieszczanom sto grzywien groszy praskich byśmy byli zmuszeni uiścić. I na [to] wszystko powyższe ustanawiamy nakładając na nas poręczenie względem wspomnianych mieszczan, wspólnie [z] dzielnymi rycerzami i panami, wspomnianym Janem z Tarnowa i Paszkiem łowczym sandomierskim, zarówno prawdziwymi i prawnymi poręczycielami w naszym imieniu ustanowionymi. [korroboracja] Na świadectwo wszystkiego wcześniejszego pieczęcie nasze zostały przywieszone do dokumentu. [datacja] Zdziałane i dane w Krakowie, w najbliższy piątek po podniesieniu Krzyża świętego, roku Pańskiego tysiąc trzysta siedemdziesiąt dziewiątego.