Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Teatr NN

Dokument Jagiełły i Skirgiełły z 15 kwietnia 1383 roku

1383, 15 kwietnia – Wilno

Wielki książę litewski Jagiełło i jego brat Skirgiełło nadają mieszczanom lubelskim prawo wolnego wstępu na Litwę w celach handlowych oraz przyrzekają im tam opiekę i bezpieczeństwo.

Zespół: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Seria: 1 DOKUMENTY MIASTA LUBLINA » Jednostka: 7

Tekst i tłumaczenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Nov[e]rint universi hanc literam inspecturi, quod nos Iagal magnus rex Litwanie et Skirgal, de libero nostro arbitrio [et] consilio dilectis nostris civibus de Lublin damus liberum mod[u]m ac omnimodam voluntatem in terra nostra mercandi, forisandi et libere nostram terram intrandi et recedendi, dum eorum placuerit voluntati. Ipsisque promittimus pro omni periculo et pro impedimento universo, si eis aliquis aliquod dampnum inferret

Niech wiedzą wszyscy mający zamiar poznać to pismo, że my Jagiełło wielki król Litwy i Skirgiełło, z naszej wolnej woli i [po] namyśle naszym drogim mieszczanom z Lublina dajemy wolne prawo i wszelkie zezwolenie na naszej ziemi sprzedawać, handlować oraz swobodnie wkraczać i oddalać się z naszej ziemi, gdy spodoba się [to] ich woli. I obiecujemy im naszych ludzi ujarzmić za wszystkie niebezpieczeństwa i wszelkie trudności, jeśli ktoś wyrządzi im jakąkolwiek poważną szkodę,

dampnose, sive acciderit ex ipsis promemoratis civibus de Lublin aliquod in opositum nostre expedicionibus, nostrorum hominum equitare spondemus eosdem cives tutos, intactos a quolibet dispendio et nocumento reddere et permanere illesos. In huius rei testimonium nostra sigilla presentibus sunt appensa. Datum in Vilna, XIIII Kalendas mensis Maii, anno Domini Mo CCCo LXXXo 3o.

czy zdarzy się komuś z tychże wspomnianych mieszczan z Lublina coś ze strony naszych wypraw wojennych, a tychże mieszczan przyrzekamy utrzymać bezpiecznych, nietkniętych od jakiejkolwiek straty i szkody oraz pozostawić w zdrowiu. Na świadectwo czego [do dokumentu] zostały przywieszone nasze pieczęci. Dane w Wilnie w czternaste kalendy miesiąca maja, roku Pańskiego tysiąc trzysta osiemdziesiątego trzeciego.

Rozbiór dyplomatycznyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tekst oryginalnyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

[promulgacja] Nov[e]rint universi hanc literam inspecturi, quod [intytulacja] nos Iagal magnus rex Litwanie et Skirgal, [narracja] de libero nostro arbitrio [et] consilio dilectis nostris civibus de Lublin [dyspozycja] damus liberum mod[u]m ac omnimodam voluntatem in terra nostra mercandi, forisandi et libere nostram terram intrandi et recedendi, dum eorum placuerit voluntati. Ipsisque promittimus pro omni periculo et pro impedimento universo, si eis aliquis aliquod dampnum inferret dampnose, sive acciderit ex ipsis promemoratis civibus de Lublin aliquod in opositum nostre expedicionibus, nostrorum hominum equitare spondemus eosdem cives tutos, intactos a quolibet dispendio et nocumento reddere et permanere illesos. [korroboracja] In huius rei testimonium nostra sigilla presentibus sunt appensa. [datacja] Datum in Vilna, XIIII Kalendas mensis Maii, anno Domini Mo CCCo LXXXo 3o.

TłumaczenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

[promulgacja] Niech wiedzą wszyscy mający zamiar poznać to pismo, że [intytulacja] my Jagiełło wielki król Litwy i Skirgiełło, [narracja] z naszej wolnej woli i [po] namyśle naszym drogim mieszczanom z Lublina [dyspozycja] dajemy wolne prawo i wszelkie zezwolenie na naszej ziemi sprzedawać, handlować oraz swobodnie wkraczać i oddalać się z naszej ziemi, gdy spodoba się [to] ich woli. I obiecujemy im naszych ludzi ujarzmić za wszystkie niebezpieczeństwa i wszelkie trudności, jeśli ktoś wyrządzi im jakąkolwiek poważną szkodę, czy zdarzy się komuś z tychże wspomnianych mieszczan z Lublina coś ze strony naszych wypraw wojennych, a tychże mieszczan przyrzekamy utrzymać bezpiecznych, nietkniętych od jakiejkolwiek straty i szkody oraz pozostawić w zdrowiu. [korroboracja] Na świadectwo czego [do dokumentu] zostały przywieszone nasze pieczęci. [datacja] Dane w Wilnie w czternaste kalendy miesiąca maja, roku Pańskiego tysiąc trzysta osiemdziesiątego trzeciego.