Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zdjęcia wojenne Lublina - O kolekcji

Niniejsza kolekcja jest zbiorem ponad 130 fotografii pochodzących z prywatnej kolekcji Marka Gromaszka. Zdjęcia wykonane przez niemieckich żołnierzy przedstawiają głównie obraz wojennego Podzamcza oraz Starego Miasta. Niektóre z nich posiadają na rewersach informacje; niektóre są datowane. Większość z nich ma format półpocztówkowy. Cała kolekcja została zdigitalizowana przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Zdjęcia wojenne Lublina - O kolekcji

Odnalezione fotografie

 

Zdjęcia, które prezentujemy nie są jednolitym zbiorem. Nie powstały w ramach jednego zlecenia, nie zostały wykonane przez jedną osobę, różne są także data i miejsce wykonania poszczególnych fotografii. Nie jest nawet pewne, czy wszystkie zdjęcia faktycznie zostały zrobione w Lublinie. Natomiast wszystkie prezentowane dzisiaj fotografie łączy jedno: zostały zakupione na aukcjach internetowych, gdzie figurowały jako kadry przedstawiające dzielnicę żydowską w Lublinie.

 

Marcin Fedorowicz opowiada o kolekcji zdjęć wojennych Lublina cz. 1


Nie wiemy, czym kierowali się właściciele tych materiałów wystawiając je na licytację. Nie wiemy nawet kim byli: czy to potomkowie autorów fotografii, pozbywający się kłopotliwych pamiątek rodzinnych czy też zwyczajni handlarze, którzy wyczuli świetny interes w zdjęciach pochodzących z czasów II wojny światowej. Jedno jest pewne: zdjęcia te stanowią unikalny materiał źródłowy dla wszystkich osób zainteresowanych historią Lublina, a zwłaszcza historią społeczności żydowskiej, przez blisko 600 lat współtworzącej dzieje tego miasta.

 

Jedyne widoki


Na zdjęciach widzimy różne fragmenty Lublina. Pojawiają się ulice Starego Miasta, Krakowskie Przedmieście, Wieniawa. Jednak większość fotografii przedstawia nieistniejącą obecnie dzielnicę żydowską na Podzamczu. Rozpoznajemy ulicę Szeroką, najważniejszą ulicę miasta żydowskiego, ulicę Krawiecką, najbiedniejszą w tej dzielnicy, czy ulicę Jateczną, słynną z położonej przy niej Wielkiej Synagogi. Paradoksem jest, że są to często jedyne widoki tych ulic i obiektów, ponieważ przed wojną fotografowie rzadko zapuszczali się w te rejony miasta.

 

Marcin Fedorowicz opowiada o kolekcji zdjęć wojennych Lublina cz. 2


Zdjęcia trafiły do Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” dzięki kolekcjonerowi starej fotografii Markowi Gromaszkowi, który postanowił podzielić się swoimi zbiorami i udostępnić je licznej publiczności.

 

 

Marcin Fedorowicz