Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zamek Lubelski - odbudowa 1954 r.

Odbudowa Zamku Lubelskiego w 1954 roku
Prace budowlane na dziedzińcu Zamku Lubelskiego w 1954 r.

 

Budowa wiaduktu prowadzącego na Zamek Lubelski
Budowa wiaduktu prowadzącego na Zamek Lubelski

Budowa wiaduktu prowadzącego na Zamek Lubelski
Budowa wiaduktu prowadzącego na Zamek Lubelski

Budowa wiaduktu prowadzącego na Zamek Lubelski
Budowa wiaduktu prowadzącego na Zamek Lubelski