Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wizyta Sekretarza Ambasady USA w siedzibie Komitetu Obywatelskiego w Lublinie

Działalność Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Województwa Lubelskiego opierała się na przeprowadzeniu kampanii wyborczej poprzedzającej wybory 4 czerwca 1989 roku na terenie Województwa Lubelskiego. Unikalnym wydarzeniem w jego historii, była wizyta sekretarza Ambasady USA w Polsce w siedzibie komitetu. Wizytę przedstawiciela dyplomaty USA ukazał w swojej kolekcji fotografii Marek Tischner.

Wizyta sekretarza ambasady USA w siedzibie Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" w Lublinie
Wizyta sekretarza ambasady USA w siedzibie Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" w Lublinie

Międzynarodowa perspektywa

 

 

Tylko w Polsce była taka duża opozycja i Amerykanie byli gotowi ją wspierać. W 1985 roku w ZSRR doszedł do władzy jako sekretarz partii komunistycznej Michaił Gorbaczow, reprezentujący narastające siły widzące konieczność głębokich zmian w kraju wobec grożącej coraz bardziej katastrofy ekonomicznej. Uznał, że jedynie bogaty Zachód może dopomóc w ratowaniu ZSRR przed katastrofą, ale w tym celu trzeba dokonać wielkiej zmiany w ustroju w kierunku bardziej demokratycznego socjalizmu, który Zachód mógłby zaakceptować.

 

 

Wizyta sekretarza ambasady USA w siedzibie Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" w Lublinie
Wizyta sekretarza ambasady USA w siedzibie Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" w Lublinie

 

Praca Komitetu Obywatelskiego

 

Komitet nie był organizacją polityczną. Komitety Obywatelskie powstawały dlatego, że tego życia partyjnego nie było, a jeśli było, to marginalne. Chodziło o wyłonienie kandydatów do Sejmu, reprezentantów narodu, społeczeństwa. Mieliśmy wówczas PZPR, SD i ZSL. To byli do tego czasu główni przedstawiciele narodu. Przynajmniej uważali się za takich. A społeczeństwo potrzebowało mieć swoich autentycznych przedstawicieli. Stąd też potrzeba, ażeby Komitety Obywatelskie obejmowały jak najszersze środowisko i żeby w Komitetach Obywatelskich znajdowali się reprezentanci całego środowiska, w miarę możliwości.

 

Wizyta sekretarza ambasady USA w siedzibie Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" w Lublinie
Wizyta sekretarza ambasady USA w siedzibie Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" w Lublinie

 

We dwójkę, razem z Wackiem Białym (który już nie żyje) tworzyliśmy Biuro Prasowe,[odpowiedzialne za wszystko], co wiązało się z mediami. Przygotowywaliśmy kandydatów do występów w radiu i telewizji, pisaliśmy codzienną gazetkę, bo wychodziła gazetka [informująca] o tym, co dzieje się w Komitecie Obywatelskim. Robiliśmy tysiące rzeczy, które były związane z szeroko rozumianą nie tyle propagandą, co kampanią wyborczą.

 

Wizyta sekretarza ambasady USA w siedzibie Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" w Lublinie
Wizyta sekretarza ambasady USA w siedzibie Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" w Lublinie