Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Dolna Panny Marii

Ulica Dolna Panny Marii

Ulica Dolna Panny Marii wzięła swoją nazwę od położonej nieopodal ulicy Panny Marii (obecnie ulica Narutowicza), biegnącej w sąsiedztwie klasztoru brygidek i kościoła pw. Panny Marii Zwycięskiej. Poniżej ulicy Panny Marii, wokół terenu zajmowanego przez zakon brygidek, biegła droga, która została nazwana Dolną Panny Marii. Po II wojnie światowej ulicy nadano nazwę Podgrodzie. W 1990 roku przywrócono jej historyczną nazwę.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe