Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Symchy Wajsa

Kolekcja Symchy Wajsa

Kolekcja fotografii przekazanych Ośrodkowi „Brama Grodzka - Teatr NN” przez Symchę Wajsa – działacza społecznego, członka zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie i niezastąpionego działacza na rzecz historii lubelskich Żydów, stanowi bezcenne świadectwo zagłady – od obrazów przedstawiających początek funkcjonowania getta lubelskiego, do jego likwidacji 16 marca 1924 roku – początku jednej z największych zbrodni w historii Europy – Akcji „Renihardt” zagłady społeczności żydowskiej Generalnego Gubernatrostwa, rozszerzonej na inne okupowane przez Niemców europejskie państwa.

Czytaj więcej

Poemat o mieście Lublinie - fotografie

Poemat o mieście Lublinie - fotografie

Z tekstem Poematu o mieście Lublinie są związane zdjęcia wykonane przez Józefa Czechowicza. Na kolekcję składa się 56 zdjęć dokumentujących różne miejsca w Lublinie, między innymi Wieniawę, Stare Miasto, dzielnicę żydowską. Nie są znane okoliczności wykonania zdjęć. Wiadomo tylko, że zostały zrobione późną jesienią 1932 roku lub wczesną wiosną następnego roku. Zdjęcia autorstwa Józefa Czechowicza są przechowywane w Muzeum Lubelskim Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza. Wiele zdjęć wykonanych przez poetę dokumentuje miejsca, które na przestrzeni czasu zmieniły swój wygląd lub wręcz zniknęły z przestrzeni miasta. Między innymi te zdjęcia spowodowały, że Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” porównał miejsca sfotografowane przez Czechowicza z aktualną sytuacją. Tylko jedno miejsce pojawia się na fotografiach dwukrotnie – jest to Brama Grodzka.

Czytaj więcej

Ogród Saski

Ogród Saski

Ogród Saski w Lublinie – park miejski przy Alejach Racławickich w Lublinie, założony według projektu inż. Feliksa Bieczyńskiego w 1837 roku, w stylu angielskim. Nazwa, użyta po raz pierwszy w 1860 roku, nawiązywała do Ogrodu Saskiego w Warszawie.

Czytaj więcej

Wieniawa

Wieniawa

Wieniawa to dzielnica Lublina o bogatej historii sięgającej XV wieku, położna w północno – zachodniej części miasta. W 1455 roku jej tereny, będące wówczas ogrodami, przeszły na własność Jana i Jakuba Krejdlerów, następnie stały się własnością rodziny Lubomelskich. W drugiej połowie XVII wieku Wieniawa stałą się jurydyką szlachecką nie podlegającą władzom miejskim, a ponad sto lat później prywatnym miasteczkiem Andrzeja Tarły. Dopiero na początku XX wieku tereny te zostały włączone w obszar Lublina.

Czytaj więcej

Kolekcja Andrzeja Żołnierowicza

Kolekcja Andrzeja Żołnierowicza

Andrzej Żołnierowicz urodził się w 1943 r. w Lublinie. Młodzieńcze lata swojego życia spędził na lubelskiej Wieniawie. Podczas studiów występował jako solista pierwszego lubelskiego zespołu "bigbitowego" - "The Minstrels" założonego przez Piotra Wierzejskiego. Kolekcja fotografii zgromadzonych przez Andrzeja Żołnierowicza przedstawia historię ludzi, którzy jako jedni z pierwszych zaangażowali się w propagowanie zachodniej popkultury w Lublinie.

Czytaj więcej

Kolekcja Józefa Brzozowskiego

Kolekcja Józefa Brzozowskiego

Józef Brzozowski urodził się w w 1917 r w podlubelskim wówczas Czechowie. W młodości pracował jako pomocnik w gospodarstwie swoich rodziców. W wieku 16 lat rozpoczął karierę wojskową. Początkowo należał do organizacji paramilitarnej " Krakusy", aby następnie służyć w Korpusie Ochrony Pogranicza w rejonie Zamojskim. Brał udział w walkach Kampanii Wrześniowej. Podczas niemieckiej okupacji ukrywał się, unikając aresztowania. Kolekcja fotografii przedstawia historię rodziny Brzozowskich w czasach dwudziestolecia międzywojennego, okupacji niemieckiej, aż po lata powojenne.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe