Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Życie rodzinne

Życie rodzinne

Pomimo niesprzyjającej sytuacji polityczno gospodarczej Polski w czasach PRL, mieszkańcy Lublina starali się prowadzić stabilne życie rodzinne i towarzyskie. Codzienne problemy wynikające z błędnego funkcjonowania komunistycznego ustroju przyczyniły się do powstawania trwałych więzi międzyludzkich, dających wyraz w silnej pozycji rodziny, solidarności pracowniczej oraz wzajemnej sąsiedzkiej pomocy. "Teraz już się tak nie dba o nie, są inne czasy i ludzie nie mają na to czasu."

Czytaj więcej

Słowa kluczowe