Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nocny przemarsz NZS w maju 1989 roku

Nocny przemarsz NZS w maju 1989 roku

Nocą 23 maja 1989 roku na miasteczku uniwersyteckim w Lublinie doszło do demonstracji studentów związanych z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów UMCS i Akademii Rolniczej. Wydarzenie to udokumentował w swojej kolekcji fotografii Marek Tischner.

Czytaj więcej

Rocznica zbrodni katyńskiej – marsz NZS

Rocznica zbrodni katyńskiej – marsz NZS

Niniejsza kolekcja fotografii autorstwa Marka Tischnera – fotografa współpracującego z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów – przedstawia unikalne wydarzenie, jakim był marsz upamiętniający rocznicę zbrodni katyńskiej zorganizowany przez lubelskich studentów 11 kwietnia 1989 roku. Pochód manifestujący ukrywane przez władze komunistyczne wydarzenie przeszedł ulicami Lublina, od placu Marii Curie-Skłodowskiej, na cmentarz przy ulicy Lipowej, gdzie upamiętniono ofiary zbrodni wojennej.

Czytaj więcej

Manifestacja KPN w obiektywie Przemysława Jaśkiewicza

Manifestacja KPN w obiektywie Przemysława Jaśkiewicza

11 kwietnia 1989 roku pod budynkiem rektoratu UMCS odbyła się manifestacja członków i sympatyków Konfederacji Polski Niepodległej – pierwszej antykomunistycznej partii założonej 1 września 1979 roku. Demonstrujący, wyposażeni w transparenty z hasłami niepodległościowymi, przemaszerowali spod UMCS na plac Litewski. Wydarzenie to udokumentował Przemysław Jaśkiewicz.

Czytaj więcej

Kolekcja Pawła Widomskiego

Kolekcja Pawła Widomskiego

Paweł Widomski urodził się w 1965 roku w Lublinie. Podczas studiów aktywnie uczestniczył w działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS. Poniższa kolekcja fotografii przedstawia obraz wydarzeń związanych z lubelskim strajkiem studentów w 1989 roku. Był to ostatni manifest lubelskich studentów przed pierwszymi, częściowo wolnymi wyborami do sejmu i senatu.

Czytaj więcej

Marek Tischner

Marek Tischner

Marek Tischner urodził się 24 marca 1964 roku w Krakowie. Dzieciństwo spędził na Podhalu i w Starym Sączu, gdzie dzięki swojemu stryjowi zainteresował się fotografią. W 1988 roku rozpoczął studia weterynaryjne na lubelskiej Akademii Rolniczej. Podczas nauki aktywnie uczestniczył w działalności Niezależnego Związku Studentów KUL. Tam rozpoczął pracę reportera - fotografa w Studenckiej Agenci Fotograficznej działającej na rzecz redakcji Biuletynu Informacyjnego Studentów. Na początku 2019 roku dzięki uprzejmości Marka Tischnera zasoby Pracowni Ikonografii Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" zostały wzbogacone o kolekcję fotografii wykonanych w czasie jego działalności w Agenci Fotograficznej. Jest to ponad 2000 starannie skatalogowanych negatywów zdjęć przedstawiających czas transformacji, przełomu lat 80. i 90. XX w.

Czytaj więcej

Kolekcja Jacka Kmiecia

Kolekcja Jacka Kmiecia

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na terenie Polski wprowadzono stan wojenny. Kraj ogarnął kryzys polityczno gospodarczy. Rozpoczęły się pierwsze internowania przeciwników komunistycznego ustroju. Wydarzenia te, poprzedziła fala strajków, które objęły szereg zakładów pracy i uniwersytetów. W listopadzie 1981 roku do grona strajkujących dołączyli studenci UMCS. Przebieg strajku oraz życie codzienne studentów udokumentował w swojej kolekcji fotograficznej Jacek Kmieć.

Czytaj więcej

Kolekcja Wandy Brzyskiej

Kolekcja Wandy Brzyskiej

Wanda Brzyska (z domu Szteyn) urodziła się w 1931 r. w Grodnie. Naukowo związana z chemią. W 1974 r. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Jest profesorem zwyczajnym UMCS, gdzie w latach 1980 – 1981 pełniła funkcję prorektora, następnie prodziekana Wydziału Matematyczno – Fizyczno – Chemicznego (1984 – 1987). Od 1994 r. pełni funkcję redaktora III Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Chemicznego, a od 1997 r. wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W 1998 r. otrzymała "Medal za zasługi dla Politechniki Rzeszowskiej", a także Nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego III stopnia.

Czytaj więcej

Kolekcja Ewy Benesz

Kolekcja Ewy Benesz

Ewa Benesz urodziła się w 1943 roku w Izbicy jako córka Władysławy Oleszczuk i Zbigniewa Benesza. Dzieciństwo spędziła w domu rodzinnym u boku matki i babki Marii. Z wykształcenia jest filologiem polskim i antropologiem teatru. Występowała m.in. jako Aktorka Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego oraz Państwowym Teatrze Żydowskim im. Estery Kamińskiej w Warszawie. Od lat mieszka we Włoszech, gdzie jest zaangażowana w wiele projektów parateatralnych i działalność uniwersytecką.

Czytaj więcej

Kolekcja Kazimierza Iwaszko

Kolekcja Kazimierza Iwaszko

Kazimierz Iwaszko urodził się w 1950 roku w Łyniewie niedaleko Białej Podlaskiej. Tam ukończył szkołę podstawową. Szkołę średnią – liceum ogólnokształcące ukończył w Wisznicach, aby następnie w 1968 roku rozpocząć studia na UMCS oraz KUL. Jego znaczącą zasługą dla społeczności studenckiej Lublina było kierownictwo w Akademickim Centrum Kultury „ Chatka Żaka” - przekształcił je w prężnie działający ośrodek kultury. Obecnie Kazimierz Iwaszko pełni funkcję urzędnika Miasta Gdyni.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe