Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Ewy Benesz

Kolekcja Ewy Benesz

Ewa Benesz urodziła się w 1943 roku w Izbicy jako córka Władysławy Oleszczuk i Zbigniewa Benesza. Dzieciństwo spędziła w domu rodzinnym u boku matki i babki Marii. Z wykształcenia jest filologiem polskim i antropologiem teatru. Występowała m.in. jako Aktorka Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego oraz Państwowym Teatrze Żydowskim im. Estery Kamińskiej w Warszawie. Od lat mieszka we Włoszech, gdzie jest zaangażowana w wiele projektów parateatralnych i działalność uniwersytecką.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe