Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Nimroda Ariava

Kolekcja Nimroda Ariava

Nimrod Ariav (dawniej Szulem Cygielman) urodził się w 1926 r. w Lublinie, gdzie wraz z rodzicami i bratem bliźniakiem mieszkał przy ul. Nowej 17. Podczas drugiej wojny światowej był członkiem Armii Krajowej. Walczył w Powstaniu Warszawskim m. in. na Starym Mieście, gdzie został poważnie ranny. Niniejsza kolekcja fotografii stanowi cząstkę niezwykłej historii człowieka doświadczonego przez czas wojny.  

 

Czytaj więcej

Słowa kluczowe