Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Józefa Kligera

Kolekcja Józefa Kligera

Józef Kliger urodził się w w 1948 r w Lublinie. Dzieciństwo spędził z rodzicami i bratem przy ulicy Lubartowskiej 47. W latach młodzieńczych był związany ze szkołą podstawową nr 23 oraz liceum im. Zamoyskiego. Doświadczony wydarzeniami marca 1968 r. wyjechał z Polski. Aktywnie uczestniczył w działalności Żydowskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego. Kolekcja zgromadzonych przez niego fotografii nawiązuje do powojennych losów lubelskiej społeczności żydowskiej.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe